Dan Moore - PLP Architecture
Testimony avatar
Dan Moore
Architect

Od strony technicznej fasada obiektu Arbor doskonale się udała i bardzo dobrze się sprawdza. Jednak szczególnie wyróżnia się.


Gwen-Vreven
Testimony avatar
Gwen Vreven
Development Director

Żeby zadbać o niski poziom wbudowanego dwutlenku węgla i neutralność węglową obiektu, wszystkie zastosowane materiały muszą mieć jak najmniejszy ślad węglowy. Szkło o niskiej emisji dwutlenku węgla z recyklingu starej fasady przyczynia się do neutralności węglowej powstającego budynku.


Francesca Nolli
Testimony avatar
Francesca Nolli
Asset Manager

W Cromwell zawsze staramy się wdrażać praktyki obiegu zamkniętego i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Materiały takie jak beton, stal i szkło są bardzo wysokoemisyjne, a jednocześnie stanowią największą szansę na zmniejszenie naszego śladu węglowego. To właśnie sprawia, że szkło niskoemisyjne AGC idealnie pasuje do nas i naszej strategii, dlatego też wybraliśmy je dla Nervesa 21.


Joep-Roemgens
Testimony avatar
Joep Roemgens
dyrektor techniczny

Standardy energetyczne dla obiektów budowlanych są coraz surowsze, dlatego trzeba szukać inteligentnych rozwiązań, zapewniających innowacje ekologiczne, technologiczne i projektowe.


Eric Delgoffe
Testimony avatar
Eric Delgoffe
Architect

Kolejne ważne zastosowanie szyb w obiektach to ozdoby w windach, gdzie znalazły się trzy różne kolory Matelac AGC. Szyby Matelac mają wykończenie matowe, ale nadal możemy mówić o szkle jeżeli chodzi o utrzymanie, wytrzymałość i wygląd. I właśnie tego szukaliśmy.