Francesca Nolli
,
 
Asset Manager
-
Cromwell Group

W Cromwell zawsze staramy się wdrażać praktyki obiegu zamkniętego i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Materiały takie jak beton, stal i szkło są bardzo wysokoemisyjne, a jednocześnie stanowią największą szansę na zmniejszenie naszego śladu węglowego. To właśnie sprawia, że szkło niskoemisyjne AGC idealnie pasuje do nas i naszej strategii, dlatego też wybraliśmy je dla Nervesa 21.

Nervesa 21, projekt renowacji skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju i obiegu zamkniętym - przeszklony szkłem niskoemisyjnym

Materiały niskoemisyjne: mądra inwestycja

Inwestorzy i właściciele budynków coraz częściej wymagają, by w projektach stosować zrównoważone materiały w celu zmniejszenia śladu ekologicznego obiektów. Z perspektywy inwestorów i właścicieli przemawiają za tym również argumenty finansowe: zdrowe i ekologiczne budynki oznaczają wyższe czynsze i ceny sprzedaży, co z kolei zwiększa potencjał długoterminowego wzrostu wartości inwestycji.

Jak wyjaśnia Francesca Nolli, Asset Manager w Cromwell Property Group: „Nervesa 21 to nasz pierwszy duży projekt renowacyjny we Włoszech. Będzie naszym punktem odniesienia dla biurowca przyszłości: innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie. Projekt, składający się z dwóch połączonych ze sobą wież o łącznej powierzchni biurowej 10 tys. m kw. z najlepszymi referencjami ESG, znajduje się w tętniącej życiem, dynamicznej dzielnicy Porta Romana w Mediolanie.

Francesca Nolli, Asset Manager
Cromwell Property Group

Budowanie w sposób zrównoważony: strategia Grupy

W Cromwell jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój - nie tylko na papierze, ale także w naszych faktycznych działaniach – mówi Francesca Nolli dodając: – Grupa Cromwell zobowiązała się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto w zakresie 1, 2 i 3 we wszystkich projektach, w tym w emisjach najemców, do 2045 roku. Oczywiście mamy znaczny ślad węglowy w zakresie 1 i 2, ale najważniejszy jest zakres 3, więc staramy się współpracować z naszymi najemcami, aby wpływać na ich zachowanie w celu zmniejszenia ich śladu węglowego, tak by mogli dołączyć do naszych wysiłków w kierunku zera netto.

Zrównoważone podejście do projektowania

Marco Amosso wyjaśnia, w jaki sposób Lombardini 22 jest przyzwyczajona do dostarczania zrównoważonych projektów budynków: „Dla nas jest to całkowicie normalne, ponieważ mamy zespoły ds. zrównoważonego rozwoju, które współpracują z działem projektów i rozwoju. Wszystkie nasze zespoły koncentrują się na dążeniu do osiągnięcia najlepszego poziomu zrównoważonego rozwoju. Ale oczywiście jest to proces, który zaczyna się od samej koncepcji.”

Szkło niskoemisyjne: idealne rozwiązanie dla Nervesa 21?

„Budynek jest przeszklony, dlatego należy wybrać odpowiednie szkło, aby osiągnąć dobry poziom przejrzystości i wydajności. Zaletą szkła niskoemisyjnego jest to, że jakość szkła pod względem estetyki, wydajności i wytrzymałości nie zmienia się, więc nie trzeba robić żadnych kompromisów. To łatwy wybór. To ten sam proces produkcji, tylko ma mniejszy ślad węglowy”. Amosso potwierdza: „Bardzo szybko, ślad węglowy będzie kolejnym elementem sprawdzanym przy wyborze odpowiedniego materiału.”

Jednym z wymogów projektowych było uzyskanie najlepszej oceny LEED dla samego budynku i najlepszej oceny WELL dla potencjalnych najemców.

Marco Amosso, Director
Lombardini 22
Najwyższy poziom ESG w Mediolanie

Nervesa 21 będzie posiadać certyfikaty WELL Platinum i LEED Gold, osiągnięte dzięki zasadom obiegu zamkniętego wdrożonym przez Cromwell Group w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Jak zauważa Francesca: „Materiały takie jak beton, stal i szkło są najbardziej wysokoemisyjne, a także dają największą szansę na zmniejszenie naszego śladu węglowego. Właśnie dlatego szkło niskoemisyjne AGC idealnie pasuje do nas i naszej strategii, i dlatego też wybraliśmy je dla Nervesa 21.”

„Wiemy, że najemcy szukają ekologicznych budynków i chcielibyśmy być liderem na rynku w tej dziedzinie. Wiemy, że sprawdzają rynek i wybierają Nervesę, ponieważ mamy najlepsze referencje ESG.”