I. IDENTYFIKACJĘ AGC GLASS EUROPE

Est to witryna internetowa spólki prawa belgijskiego AGC Glass Europe (zwanej dalej AGC). Adres pocztowy: Avenue Jean Monnet 4, B-1348 Louvain-La-Neuve.


telefon: +32 (0)2 409 30 00,
e-mail: communications@agc.com

II. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Dostep i korzystanie ze strony AGC Glass Europe jest mozliwe pod warunkiem podporzadkowania sie warunkom podanymi ponizej oraz obowiazujacym przepisom.

A. DOSTEP DO WITRYNY

AGC Glass Europe usiluje, w miare mozliwosci, utrzymac przez 7 dni w tygodniu calodobowy dostep do swych sluzb. Niemniej AGC Glass Europe moze wstrzymac dostep do witryny, glównie z powodu konserwacji, uaktualnienia danych i innych przyczyn, w tym technicznych.

B. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

AGC Glass Europe w zadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za powstale przeszkody w uzytkowaniu witryny internetowej, ani za konsekwencje jakie móglby z tego powodu poniesc uzytkownik. AGC Glass Europe nie gwarantuje, ze wszystkie podane informacje sa scisle i aktualne.

AGC Glass Europe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie szkody tymczasowe lub trwale, jakie moga byc zadane zbiorom danych lub sprzetowi informatycznemu uzytkownika po uzyskaniu dostepu do witryny, podczas przegladania stron tej witryny, podczas transmisji plików i programów informatycznych. W szczególnosci AGC Glass Europe nie odpowiada za ewentualne przeslanie wirusów za posrednictwem jego witryny.

AGC Glass Europe nie odpowiada za przestepcze wykorzystanie jego witryny internetowej. Odmawia ponoszenia odpowiedzialnosci za wejscie do jego systemów informatycznych i za wykradanie danych mogace stad wyniknac. AGC Glass Europe wprowadza tymczasem niezbedne zabezpieczenia w celu uniemozliwienia prowadzenia dzialan przestepczych.

C. WLASNOSC INTELEKTUALNA

Konstrukcja, uklad witryny, jak równiez calosc elementów zawartych na niej, sa chronione prawem, z korzyscia dla AGC Glass Europe, przez (i) prawo autorskie i ustawy pochodne. Ochrona obejmuje równiez (ii) programy informatyczne i (iii) bazy danych. Uzytkownik zobowiazuje sie do nielamania uprawnien AGC Glass Europe.

Nazwy produktów lub firm znajdujace sie na tym portalu, moga byc zastrzezone przez poszczególnych wlascicieli. Uzytkownik nie jest uprawniony do ich modyfikowania, kopiowania, rozprowadzania, przekazywania, rozpowszechniania, reprezentowania, reprodukowania, publikowania, scedowania licencji, transferowania lub sprzedazy wszelkich informacji, programów, produktów lub uslug pozyskanych z tej witryny, ani do tworzenia dziel pochodnych z wymienionych elementów bez uprzedniej zgody wydanej na pismie przez spólke AGC Glass Europe.

D. ODNOSNIKI DO INNYCH WITRYN

Za obszary internetowe poza przestrzenia portalu AGC Glass Europe, do których uzytkownik moze byc odeslany za pomoca powiazan hypertekstowych, calkowita odpowiedzialnosc ponosza wlasciciele tych obszarów.

AGC Glass Europe nie jest w stanie prowadzic ciaglej kontroli tych witryn, nie moze tez ponosic zadnej odpowiedzialnosci za ich zawartosc. Zamieszczenie linków do innych stron nie oznacza, ze AGC Glass Europe akceptuje to, co sie na nich znajduje. AGC Glass Europe uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci dotyczacej zarówno sprzetu, jak i wszelkiego rodzaju danych zawartych lub rozpowszechnianych na tych obszarach, w tym od odpowiedzialnosci za przetwarzanie przez te witryny danych osobowych.

V. Zastrzezenie praw i sad wlasciwy do rozstrzygania sporów

AGC Glass Europe zastrzega sobie prawo do wkroczenia na droge sadowa i ewentualnego zadania odszkodowania, w przypadku zlamania podanych wyzej warunków uzytkowania.

Z zastrzezeniem przestrzegania publicznego i prywatnego prawa miedzynarodowego, któremu podlega uzytkownik, stosunki miedzy uzytkownikiem a AGC Glass Europe reguluje prawo belgijskie.

Wlasciwym sadem do rozstrzygania spraw jest sad w Brukseli.

AGC Glass Europe zastrzega sobie prawo odmowy, jednostronnie i bez wczesniejszego ostrzezenia, dostepu do calej lub czesci swojej witryny jakimkolwiek internautom w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunków.

VI. ROZNE

Jesli którekolwiek z podanych zastrzezen nie bedzie w zgodzie z obowiazujacymi przepisami prawnymi, bedzie ono zastapione innym zastrzezeniem o tresci jak najbardziej zblizonej do wersji oryginalnej, ale odpowiadajacej obowiazujacemu prawu. Wszystkie pozostale zastrzezenia ustalone w umowie pozostana obowiazujace.

Powyzsza umowa obejmuje calosc spraw zwiazanych z witryna AGC Glass Europe oraz anuluje i zastepuje wszystkie dotychczasowe umowy zawarte w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnej, miedzy uzytkownikiem a AGC Glass Europe.

Wersja drukowana niniejszego dokumentu i wszelkie ostrzezenia przekazane w formie elektronicznej, beda podstawa w postepowaniu sadowym lub administracyjnym z tego samego tytulu i na tych samych prawach, co pozostale dokumenty i rejestry handlowe utworzone i zachowane w formie drukowanej.

AGC Glass Europe zastrzega sobie wprowadzanie zmian terminów, warunków i ostrzezen na podstawie których zostala opracowana niniejsza witryna.