AGC-lowcarbonglass
2022-12-15
AGC Glass Europe nieustannie dąży do zmniejszenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko, aby zapewnić zrównoważoną przyszłość. Nasza pierwsza gama szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla stanowi kamień milowy w planie redukcji emisji przez AGC. Z przyjemnością oferujemy naszym klientom szkło, które od pozyskania surowców do ostatecznego montażu generuje około 40% mniej CO2 niż nasze standardowe szkło.

Aby osiągnąć neutralną pod względem emisji CO2 produkcję szkła do 2050 roku, należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy łańcucha wartości. Obejmuje to dekarbonizację procesów produkcji szkła, jak również eliminację wszystkich emisji CO2 z łańcucha dostaw poprzedzających nasze procesy oraz innych emisji pośrednich. AGC przyjmuje holistyczne podejście do zrównoważonej produkcji szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla.

1. Zrównoważone pozyskiwanie surowców

Zastosowanie sody kalcynowanej o niskiej emisji dwutlenku węgla i piasku z lokalnych źródeł, gdzie oba surowce wymagają minimalnej obróbki i są transportowane głównie barkami i ciężarówkami napędzanymi biodieslem.

2. Stosowanie wysokowydajnych pieców do topienia

Renowacja pieców do najwyższej klasy urządzeń energooszczędne, m.in. poprzez zastosowanie technologii electro-boosting.

3. Zwiększone wykorzystanie stłuczki (szkła z recyklingu)

Szkło z recyklingu stanowi ponad połowę surowców używanych do produkcji naszego szkła. Stłuczka szklana, zarówno produkty uboczne, jak i materiały poużytkowe, zbierana jest od lokalnych firm zajmujących się recyklingiem, przetwórców, długoletnich klientów oraz spółek zależnych Grupy.

4. Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii

Wytwarzanie odnawialnej i zielonej energii elektrycznej na miejscu poprzez wytwarzanie prądu i kogenerację. Wytwarzanie energii na miejscu jest uzupełniane przez zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ramach umów zakupu energii.

5. Optymalizacja transportu między zakładami Grupy dla procesów końcowych

W celu maksymalnego zwiększenia synergii między produkcją a procesem wykończenia oraz ograniczenia transportu i emisji CO2, AGC w miarę możliwości laminuje tafle szkła w szkło bezpieczne na miejscu. Powłoki są nakładane na miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu.

6. Optymalizacja transportu gotowych produktów

Szkło o niskiej emisji dwutlenku węgla jest produkowane w strategicznie zlokalizowanych zakładach w pobliżu kluczowych klientów, aby zoptymalizować odległości transportu produktów końcowych.

Produkty AGC ze szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla opierają się na bezbarwnym szkle float, którego ślad węglowy został zmniejszony o ponad 40% (w porównaniu z podstawową produkcją AGC Glass Europe): poniżej 7 kg CO2 na m2 dla szkła bezbarwnego (o grubości 4 mm).

Szkło Low-Carbon Planibel Clearlite może być przetwarzane na główne linie funkcjonalnych produktów szklanych AGC:

  • szkło bezpieczne: linia Stratobel i Stratophone
  • szkło do izolacji cieplnej: linia iplus
  • szkło do kontroli słonecznej: linie Stopray i Energy

Nowe produkty ze szkła o niskiej emisji dwutlenku węgla zapewnią taką samą estetykę, jakość i parametry techniczne jak tradycyjne produkty AGC ze szkła float.