Vitarelli-CEO
Nicola Vitarelli
CEO

Specializujeme se na vysoce kvalitní výrobky a originální design a k práci používáme pokročilé technologie a špičkové nástroje.


AGC Fineo
Mr. Prunet
majitel

Naším cílem, z ekologického i ekonomického hlediska, bylo dům co nejvíce zaizolovat, počínaje střechou a výměnou zasklení ve 30 oknech za skla s lepšími izolačními vlastnostmi.


Joost Plompen
Joost Plompen
ředitel

Správně zvolit barvy bylo docela náročné – zejména najít kompromis mezi tím, co bylo technicky možné, a vizí architekta. Museli jsme vyrobit mnoho vzorků.


Gilles Marty
Gilles Marty
ředitel

Prostudovali jsme všechny detaily a na uvedených řešeních jsme úzce jsme spolupracovali se společností AGC, abychom zajistili, že všechny použité typy zasklení budou dokonale sladěny a vytvoří příjemný celkový vzhled.


benoitmuylkens
Benoit Muylkens
Profesor

Sklo Planibel Easy vyrobené společností AGC vede k rychlejšímu rozpadu viru než jiné materiály, jako je plast nebo neošetřené sklo.