Name
Echo
Město
Delft
Rok
2022
Architekt
UN Studio
Země
The Netherlands
Produkt

Echo je nová budova pro mezioborová studia na přední nizozemské technické univerzitě TU Delft navržená s cílem uspokojit naléhavou potřebu univerzity, která chtěla získat další prostory pro výuku vzhledem ke stále rostoucímu počtu studentů.

Echo Building Delft

V této stavbě, jež je schopná sama generovat elektrickou energii, se nachází rozsáhlá řada prostor určených pro nejrůznější metody výuky a studijní styly. Jako nejudržitelnější budova TU Delft je plně v souladu s cílem univerzity, která chce do roku 2030 provozovat 100% udržitelný kampus.

Zdravá budova – pro lidi i planetu

Ačkoli byl při navrhování budovy Echo kladen důraz na to, aby bylo uvnitř stavby zajištěno maximální množství denního světla a vzniklo tak vizuální propojení se zbytkem univerzitního kampusu a okolním přírodním prostředím, musí být určité množství slunečního světla zadržováno, aby se zabránilo nadměrnému zahřívání.

Skleněná fasáda s protisluneční ochranou

Fasáda Echo je celá tvořena skleněnými tabulemi od podlahy až ke stropu. Jde o sklo s protisluneční ochranou ipasol Neutral 50/27, které zajišťuje optimální vnitřní klima a věrné podání barev při pohledu na okolní svět. Hliníkové meziokenní panely blokují přímé sluneční světlo, čímž zadržují teplo, zatímco podél kabelů, které panely spojují, rostou popínavé rostliny schopné denní světlo proudící dovnitř dále filtrovat.

Echo Building Delft
Echo Building Delft
Echo Building Delft
Echo Building Delft
Echo Building Delft
Echo Building Delft
Echo Building Delft
Echo Building Delft
Echo Building Delft