Gwen-Vreven Testimony avatar
Gwen Vreven
,
 
Development Director
-
Immobel

Pokud jde o zabudovaný uhlík a uhlíkově neutrální budovu, musíme zajistit, aby všechny materiály použité v projektu měly co nejmenší uhlíkovou stopu. Sklo s nízkou uhlíkovou stopou, které je výsledkem recyklace staré fasády, má pozitivní dopad na to, aby budoucí budova byla uhlíkově neutrální.

AGC-Oxy-Brussels

Immobel a její partner Whitewood si stanovili velmi ambiciózní cíle, pokud jde o udržitelný přístup k projektu renovace Oxy v Bruselu. Provedli úplnou analýzu budovy s ohledem na co největší recyklaci nebo opětovné využití budovy ze sedmdesátých let.

Společně s AGC jsme zjistili, že zasklení z této budovy ze sedmdesátých let bylo vysoce kvalitní a dalo se recyklovat.

Gwen Vreven, Development Director Immobel

Staré zasklení bylo z fasády odstraněno a recyklováno v tavicí peci AGC Moustier sur Sambre, aby z něj bylo vyrobeno sklo se sníženou uhlíkovou stopou.
„Pokud jde o zabudovaný uhlík a uhlíkově neutrální budovu, musíme zajistit, aby všechny materiály použité v projektu měly co nejmenší uhlíkovou stopu. Sklo s nízkou uhlíkovou stopou, které je výsledkem recyklace staré fasády, má pozitivní dopad na to, aby budoucí budova byla uhlíkově neutrální.“

Immobel uzavřel cyklus tím, že nechal odstranit staré fasádní zasklení pomocí služby AGC Recycle Glass (místo jeho uložení na skládku) a zasklení nové budovy provedl sklem s nizkou uhlíkovou stopou, tj. Low-Carbon Glass.
Nejen, že je budova z ekologického a environmentálního hlediska perspektivní, ale Immobel také zvyšuje hodnotu svých aktiv: „Budovy stupně A s velmi nízkou uhlíkovou stopou jsou nejen hnacím motorem vyšších nájmů a prodejních cen, ale také v souladu s poptávkou investorů a nájemců, kteří skutečně chtějí optimalizovat své ESG a uhlíkovou stopu.“