Saul Papaleo AGC IBP Testimony avatar
Saul Papaleo
Międzynarodowych projektów budowlanych

W architekturze panuje tendencja do skupiania się na wzornictwie i estetyce, co może prowadzić do komplikacji przy wyborze odpowiednich produktów szklanych do projektów. Staramy się zapobiegać potencjalnym problemom poprzez spotkania z architektami na wczesnych etapach ich projektów, aby móc ocenić przydatność produktów szklanych, które zamierzają zastosować.

Krótki życiorys

Saul Papaleo jest kierownikiem ds. międzynarodowych projektów budowlanych (ang. International Building Project, IBP) oraz kierownikiem biura inżynierii zastosowań szkła w AGC. Dołączył do firmy w 2003 r. jako kierownik sprzedaży we Włoszech. W 2009 r. przeniósł się do zespołu IBP we Włoszech, gdzie zajmował się promocją specjalistycznych produktów do elewacji oraz zarządzaniem pozyskiwaniem projektów. Od 2014 r. kieruje Zespołem Międzynarodowym, który zapewnia specjalistyczną wiedzę w zakresie szkła i wsparcie techniczne dla międzynarodowych podmiotów zaangażowanych w duże projekty budowlane.

Na którym etapie projektu architektonicznego potrzebne jest wsparcie inżynieryjne?

Podczas opracowywania projektu architekci wybierają szkło na podstawie jego kształtu, rozmiaru, koloru itd. W architekturze panuje tendencja do skupiania się na wzornictwie i estetyce, co może prowadzić do komplikacji przy wyborze odpowiednich produktów szklanych do projektów. Staramy się zapobiegać potencjalnym problemom poprzez spotkania z architektami na wczesnych etapach ich projektów, aby móc ocenić przydatność produktów szklanych, które zamierzają zastosować. Pomagamy im wybrać najlepsze produkty do danego projektu, ale przede wszystkim wspieramy ich, wykorzystując naszą wiedzę specjalistyczną do wykrywania potencjalnego ryzyka i ograniczania go zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Nazywamy to wsparciem Działu Doradztwa Technicznego (ang. Technical Advisory Service, TAS). Nasz zespół TAS dysponuje na wszystkich rynkach wyspecjalizowanymi inżynierami, którzy znają lokalne przepisy budowlane. Działają oni przede wszystkim w dwóch najważniejszych obszarach: zaawansowane usługi inżynieryjne (dostarczanie obliczeń i profesjonalnych raportów dla klientów) oraz digitalizacja i zarządzanie produktem (dostarczanie narzędzi, opracowań, certyfikatów i dokumentów technicznych dotyczących naszego portfolio produktów).

Glass Configurator
Jak daleko sięga wsparcie dla projektów architektonicznych?

Szkło ma wiele różnych zastosowań, od szyb w oknach po szkło gięte na zimno w wieżowcach. W związku z tym zakres naszych usług obejmuje zarówno standardowe doradztwo techniczne, jak i zaawansowane wsparcie inżynieryjne. Na potrzeby prostych obliczeń opracowaliśmy narzędzie Konfigurator szkła, które architekci i inżynierowie mogą wykorzystać do optymalizacji złożenia szkła pod względem parametrów termicznych i akustycznych. Narzędzie może nawet wygenerować raport obliczeń konstrukcyjnych dla szkła płaskiego.

W przypadku złożonych analiz technicznych wymagających zaawansowanych obliczeń zapewniamy specjalistyczne wsparcie w ramach zaawansowanych usług inżynieryjnych. Dział ten, którym zarządza Pierre Lomba, oferuje klientom indywidualne wsparcie naszych ekspertów, w tym obliczenia analizy konstrukcji, modelowanie termiczne, symulacje oświetlenia i energii, wybuchy na żądanie i inne. Możemy określić, czy dane złożenie szkła jest odpowiednie pod względem sztywności, wytrzymałości i stabilności, a także sprawdzić, czy będzie ono trwałe po zamontowaniu.

Jakie są najpopularniejsze prośby?

Otrzymujemy coraz więcej zapytań dotyczących szkła i elewacji odpornych na wybuch. Jest to związane z potrzebą zwiększenia ochrony, ponieważ szkło podczas wybuchu może spowodować poważne obrażenia. Typowe modele statyczne wykonywane przez inżynierów budowlanych są niedokładne, dlatego konieczne jest wykonanie przez nas obliczeń dynamicznych, uwzględniających możliwość wystąpienia pęknięć szkła.

Co może nam Pan powiedzieć o działaniach TAS w zakresie digitalizacji i zrównoważonego rozwoju?

Zespół TAS, kierowany przez Michaëla Elstnera, pomaga klientom w wyborze najbardziej odpowiednich i zrównoważonych produktów do ich projektów. Dostarcza również odpowiednią dokumentację techniczną uzasadniającą dokonane wybory oraz bierze udział w opracowywaniu narzędzi ułatwiających klientom wybór odpowiedniego szkła do projektów.