Deephti Kurian
Specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania produktem

Kiedy zauważyliśmy, że rynek ma problem z rozróżnieniem pomiędzy „czystymi” i pozostałymi produktami, postanowiliśmy znaleźć normę ustanowioną przez podmiot zewnętrzny, która pomogłaby nam zapewnić, że nasze produkty z lepszymi parametrami w zakresie oddziaływania na środowisko będą z łatwością odróżniane na rynku.

Krótki życiorys

Short Bio

Deepthi Kurian jest Specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania produktem w AGC Glass Europe. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, w tym zgodności z przepisami chemicznymi produktów i materiałów oraz zarządzaniu produktem w różnych branżach. Pracowała w Indiach i Europie, a także bezpośrednio na miejscu przy projektach w Japonii i Stanach Zjednoczonych dla klientów międzynarodowych. Posiada tytuł inżyniera chemii i magistra technologii polimerowych uzyskany na Uniwersytecie CUSAT w Indiach.

Jaką rolę odgrywa norma produktowa Cradle to Cradle Certified w strategii i podejściu firmy do zrównoważonego rozwoju?

– Motto AGC to „czyste wytwarzanie zrównoważonych produktów”. To oznacza, że wytwarzamy produkty przyjazne dla środowiska w procesach, które również są przyjazne dla środowiska. Naszą zasadą przewodnią jest opracowywanie produktów, które mają pozytywny wpływ na środowisko w ciągu ich cyklu życia.

Kiedy zauważyliśmy, że rynek ma problem z rozróżnieniem między „czystymi” i pozostałymi produktami, postanowiliśmy znaleźć normę ustanowioną przez podmiot zewnętrzny, która pomogłaby nam zapewnić, że nasze produkty z lepszymi parametrami w zakresie oddziaływania na środowisko będą z łatwością odróżniane na rynku. Cradle to Cradle CertifiedTM przedstawiło nam jasne rozwiązanie. Norma obejmuje branżę budowlaną (na przykład unijny Ecolabel nie obejmuje szkła) i żadne inne oznakowanie nie obejmowało tak wielu aspektów zrównoważonego rozwoju, np. materiały bezpieczne dla zdrowia, ponowne wykorzystanie materiału, zarządzanie zużyciem energii i wody i odpowiedzialność społeczna. Przekonało nas również to, że Cradle to Cradle CertifiedTM jest certyfikacją globalną w porównaniu do innych lokalnych norm.

Byliśmy pierwszym europejskim producentem szkła, który wdrożył standardy Cradle to Cradle CertifiedTM. Ponieważ rynek odpowiedział bardzo pozytywnie na fakt, że nasze produkty wyróżniają się spośród pozostałych, obecnie ponad 75% naszych produktów posiada certyfikat Cradle to Cradle CertifiedTM.

Jak Cradle to Cradle Certified pomaga AGC w zaspokajaniu zapotrzebowania rynku i klientów na materiały, które są bezpieczne, wykonane odpowiedzialnie i w obiegu zamkniętym?

– Od strony dostaw blisko współpracowaliśmy z dostawcami, aby zoptymalizować ich produkty, tak by spełniały nasze wymagania dotyczące parametrów w zakresie ochrony środowiska. Nasze osiągnięcia w certyfikacji Cradle to Cradle dały nam dodatkową przewagę, gdy staraliśmy się, aby dostawca ulepszył swój produkt, by spełniać jeszcze wyższe wymagania certyfikacji Cradle to Cradle. Uzyskanie certyfikatu dla naszych izolacyjnych szyb zespolonych jest dobrym przykładem. Zaangażowaliśmy 20 różnych dostawców, by spełnić kryteria dotyczące składu materiału. Proces był bardzo wymagający, ale to pomaga budować zaufanie naszych klientów.

Z punktu widzenia klienta architekci coraz częściej poszukują produktów, które gwarantują, że ich projekty będą zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Z produktami z certyfikatem Cradle to Cradle CertifiedTM wiedzą, że mogą takie gwarancje spełnić, dodatkowo mogą uzyskać lepsze oceny, gdy starają się o certyfikaty budownictwa ekologicznego takie jak LEED.

Jak Cradle to Cradle Certified wspiera AGC w dążeniu do ciągłej poprawy wewnętrznej działalności operacyjnej i efektywności w zakresie oddziaływania na środowisko?

– Poszerzanie naszej oferty produktów z certyfikatem Cradle to Cradle CertifiedTM przyniosło nam wiele korzyści. Na przykład współpraca z wewnętrznymi interesariuszami w zakresie zbierania danych stała się bardziej elastyczna i silniejsza. Dodatkowo nasze zakłady i inni interesariusze stali się bardziej świadomi wymagań standardów Cradle to Cradle CertifiedTM i tego, jak pomagają nam one projektować i wytwarzać produkty, które pozytywnie wpływają na środowisko. W zasadzie wymagania Cradle to Cradle są również wplecione w nasze procesy badań i rozwoju, dzięki czemu nasze działy badań i rozwoju, sprzedaży i marketingu czy zrównoważonego rozwoju współpracują nad opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem produktów z certyfikatem Cradle to Cradle CertifiedTM na rynek.

Stosowanie normy produktowej Cradle to Cradle CertifiedTM do certyfikowania naszych wyrobów wspiera nasze zaangażowanie na rzecz ciągłego doskonalenia, zapewniając podstawy do optymalizacji parametrów naszych wyrobów w zakresie oddziaływania na środowisko.

– Przenoszenie wyrobów z certyfikacji w ramach Cradle to Cradle CertifiedTM w wersji 1 i 2 do wersji 3 jest bardzo dobrym przykładem. Różnice pomiędzy pierwszymi dwiema a trzecią wersją były ogromne, więc ponowna certyfikacja naszych wyrobów zgodnie z wymaganiami Cradle to Cradle CertifiedTM wersji 3 rzeczywiście stanowiła wyzwanie dla naszych zespołów. Ale sprostaliśmy temu wyzwaniu, a praca z wersją 3 skłoniła nas do wprowadzenia kilku optymalizacji, które przyniosły wymierne korzyści i doprowadziły do lepszych poziomów certyfikacji. Na przykład nasze szkło laminowane pierwotnie w ramach wersji 3 otrzymało brązowy certyfikat, ale dzięki współpracy z dostawcami, którzy poprawili parametry bezpieczeństwa materiału dla zdrowia dla tego wyrobu, udało nam się ostatecznie uzyskać srebrny certyfikat. Przy opracowywaniu nowych luster od początku pracowaliśmy nad obszarami, które przeszkodziły nam w uzyskaniu lepszego poziomu certyfikatu dla naszych standardowych wyrobów. Dzięki temu nasz wyrób Mirox 4Green uzyskał srebrny certyfikat.

System certyfikacji Cradle to Cradle odegrał kluczową rolę w optymizacji naszego wpływu na środowisko zarówno jako całej organizacji, jak i naszych poszczególnych wyrobów. Dążymy do tego, by być w czołówce opracowywania nowych produktów z lepszymi parametrami w zakresie oddziaływania na środowisko w czasie cyklu życia produktów, a staranie, by doskonalić nasze wyroby i procesy, jest częścią naszej strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju: 50% budżetu na badania i rozwój jest przeznaczone na rozwiązania w tym zakresie.

Od 1998 r. udało nam się zredukować ilość odpadów produkcyjnych przeznaczonych na składowiska o 95% dla porównywalnych parametrów. W 2019 r. nasze odpady przeznaczone na składowiska wynosiły 1,7%, co oznacza, że 98,3% materiałów wcześniej uważanych za odpady zostało ponownie wykorzystane. Na każdą tonę CO2 wyemitowanego przez AGC Glass Europe przypada blisko 11 ton CO2, którego emisji udało się uniknąć dzięki wykorzystaniu naszych produktów. Dodatkowo od 1998 r. do 2019 r. udało nam się zmniejszyć zużycie wody o 73% dla porównywalnych parametrów

Jakie jeszcze wyzwania lub szanse w zakresie zrównoważonego rozwoju czekają na AGC (i branżę w ogóle) w perspektywie najbliższych kilku lat?

– Jednym z takich wyzwań jest to, że jako branża energochłonna nie możemy polegać na odnawialnych źródłach energii, żeby zasilać nasze piece – nawet jeśli maksymalnie zredukujemy wpływ naszej działalności przemysłowej. To jest fakt, z którym musimy się zmierzyć. Proces rozwoju produktu dla wersji 4 normy produktowej Cradle to Cradle CertifiedTM pomaga nam lepiej zrozumieć to wyzwanie oraz to, jak branże takie jak nasza mogą potrzebować innych rozwiązań, aby spełniać wymogi dekarbonizacji, które biorą pod uwagę ilość CO2 zaoszczędzoną dzięki zastosowaniu naszych produktów. Mając to na uwadze, aktywnie działamy zgodnie z unijnymi programem dekarbonizacyjnym i uczestniczymy w Europejskim Systemie Handlu Emisjami.