innovationc2c3
2021-03-05
Zmiany klimatyczne i pilna potrzeba skuteczniejszej ochrony środowiska stanowią obecnie istotne tematy debaty publicznej. Branża musi się skupić na projektowaniu produktów, które są nie tylko zdrowe, zrównoważone i nadają się do ponownego przetworzenia, ale również są nieszkodliwe dla środowiska. Dopiero wtedy osiągniemy „ślad ekologiczny”, który wspiera biosferę, zamiast ją niszczyć. Dowiedz się dlaczego dzięki certyfikacji Cradle-to-Cradle szkło jest bardziej przyjazne dla środowiska niż kiedykolwiek dotąd.
Koncepcja Cradle to Cradle

Które materiały budowlane są najbardziej przyjazne dla środowiska, zdrowe, bezpieczne i mogą przynosić korzyści – teraz i w przyszłości?

Jest to wyzwanie, które zainspirowało Williama McDonough i doktora Michaela Braungarta do stworzenia filozofii Cradle to Cradle. Ich wizjonerskie podejście polega na spojrzeniu na materiały w pięciu kategoriach – materiały bezpieczne dla zdrowia, zarządzanie zasobami wodnymi, ponowne wykorzystanie materiałów, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i odpowiedzialność społeczna – w celu znalezienia takich, które minimalizują wpływ na środowisko i maksymalizują korzyści.

Organizacja non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute stała się globalnym motywatorem zmian, dając firmom możliwość pełnego zaangażowania w szeroko rozumiany zrównoważony rozwój. Jej rygorystyczne standardy zostały przyjęte przez AGC Glass Europe w celu zapewnienia jak najbardziej zrównoważonego rozwoju naszych produktów. Szkło ma tę zaletę, że można je przetwarzać ponownie bez końca, ale dzięki akceptacji od C2C (certyfikacja Bronze i Silver), wspiera teraz także społeczności i środowisko naturalne.

Złożony proces certyfikacji potwierdzający nasze zaangażowanie

Nasze produkty ze szkła izolacyjnego, do których należą Stopray i ipasol, otrzymały ogólną certyfikację Bronze. Oprócz ogólnej certyfikacji na poziomie Bronze przyznano certyfikat Silver w kategorii wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i zarządzanie zasobami wodnymi oraz certyfikat Gold w kategorii ponowne wykorzystanie materiałów i odpowiedzialność społeczna. W przeciwieństwie do innych produktów szklanych certyfikacja Cradle to Cradle szkła izolacyjnego angażuje znacznie więcej uczestników, ponieważ certyfikacji podlega nie tylko szkło. Wszystkie pozostałe elementy niezbędne do wykonania szyb zespolonych jedno- i dwukomorowych, w tym warstwy wewnętrzne, kleje, środki uszczelniające itp., muszą spełniać kryteria certyfikacji. W rezultacie złożony proces certyfikacji obejmuje kilkudziesięciu dostawców oraz wszystkie zakłady produkcyjne. Certyfikacja podkreśla zaangażowanie Grupy w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Certyfikacja budownictwa ekologicznego

Oprócz pewności korzystania z prawdziwie doskonałych produktów, które nie zawierają substancji toksycznych i nadają się do przetworzenia, stosowanie produktów z certyfikatem C2C ma pozytywny wpływ na certyfikację budynków w systemie LEED (Generali Tower w Mediolanie na zdjęciu ma certyfikat LEED Platinum) i DGNB, ponieważ zapewnia punkty w kategorii certyfikacji ekologicznej. Planiści mogą tworzyć budynki, w których praktycznie wszystko nadaje się do ponownego przetworzenia, i co do których udowodniono, że ich użytkownicy osiągają wyższą produktywność, ponieważ są zdrowsi i szczęśliwsi.