InnovationATC1
2021-03-11
Świat wokół nas szybko się zmienia: inteligentniejsze i bardziej ekologiczne miasta, zaawansowana łączność i nowe modele mobilności. Rosnące zainteresowanie inteligentnymi miastami i zrównoważonym stylem życia jest wspierane przez znaczny postęp technologiczny, w którym szkło również ma swoją rolę.

Procesy produkcji szkła w AGC zużywają obecnie mniej energii niż dotąd dzięki nowym technologiom i korzyściom wynikającym z zastosowania koncepcji Przemysł 4.0. Samo szkło AGC osiągnęło bezprecedensowy poziom izolacji i ochrony przeciwsłonecznej, przy jednoczesnym stałym ulepszaniu sposobów zapewnienia łączności.

Zrównoważone budownictwo

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i emisji CO2, a AGC od lat pracuje nad zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie szkła. Próżniowe szkło izolacyjne i inteligentne szkło przyciemniane to dwa energooszczędne rozwiązania, które firma AGC opracowała niedawno w ramach działań na drodze do komfortowych budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Energia odnawialna

Szkło może nie tylko mieć wpływ na pobór energii, ale również odgrywać rolę w wytwarzaniu energii elektrycznej. Nasze aktywne szkło z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi i nasze zwierciadła słoneczne dla farm solarnych stają się coraz wydajniejsze, by sprostać zapotrzebowaniu na energię z odnawialnych źródeł.

Łączność

Inteligentne miasta wymagają pełnej łączności. Szkło bez powłok, które przepuszcza więcej sygnałów telekomunikacyjnych, oraz niewidoczne anteny na oknach mogą pomóc w budowie połączonych miast przyszłości.

Przemysł 4.0

Zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0 AGC rozwija się w kierunku przemysłu opierającego się na dużych zbiorach danych. Takie wykorzystanie danych prowadzi do znacznego zmniejszenia zużycia energii w naszych procesach oraz do masowej indywidualizacji.

Specjalny zespół ekspertów AGC w zakresie badań i rozwoju

Nasze Centrum Innowacji Technologicznych koncentruje się na doskonaleniu procesów produkcji szkła oraz opracowywaniu nowych właściwości szkła i nowych produktów. Centrum w Gosselies w Belgii zatrudnia ponad 300 osób 19 różnych narodowości i może poszczycić się doświadczeniem w różnych dziedzinach związanych ze szkłem, takich jak wytapianie szkła, obróbka powierzchni, elektronika, anteny, inżynieria i inne.