AGC Sustainability report
2021-06-28
Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest teraz dostępny w Internecie pod adresem http://www.agc-glass.eu/en/sustainability. Obejmuje on osiągnięcia spółki AGC Glass Europe za rok 2020 działającej w ramach 2 działów (działu szkła budowlanego i przemysłowego oraz działu motoryzacyjnego) w zakresie ochrony środowiska. Te osiągnięcia wynikają ze stałego zaangażowania wszystkich zakładów AGC Glass Europe w zapewnienie bardziej zrównoważonych operacji produkcyjnych oraz bardziej „zielonych” produktów i usług!

Operacje produkcyjne: nasze osiągnięcia za rok 2020 w skrócie

Odzyskiwanie energii i produkcja elektryczności: Firma AGC rozpoczęła montaż paneli fotowoltaicznych i instalacji odzysku ciepła w 2009 r. Od tego czasu produkcja elektryczności stale rosła do poziomu 25 577 MWh odzyskanej i samodzielnie wytworzonej energii w 2020 r. Pod koniec 2020 r. firma AGC skonstruowała pierwszą turbinę wiatrową w obiekcie w Seneffe w Belgii.

Powietrze: Według porównywalnych statystyk zakłady surowcowe zmniejszyły bezpośrednie emisje CO2 na tonę sprzedanego szkła o 11% od 2002 r. W tym okresie konsekwentnie obniżano zużycie ciężkich olejów opałowych, a w 2020 r. całkowicie z nich zrezygnowano. Emisje pyłów zostały ograniczone o ok. 61% od 1999 r.

Woda: Od 1998 r. do 2020 r. udało nam się zmniejszyć zużycie wody o 69% według porównywalnych statystyk.

Odpady stałe: Obecnie ilość odpadów generowanych przez grupę wynosi ok. 234 000 ton/rok, z czego około 97% nasi dostawcy lub wykonawcy poddają dalszemu recyklingowi lub odzyskowi w zakładzie.

Transport: 56% surowców jest transportowanych statkami, barkami i pociągami, co oznacza około 50 170 ciężarówek mniej na drogach w skali rocznej. W 2020 r. około 40 300 ton produktów wykonanych ze szkła przetransportowano w sposób łączony – pociągiem i ciężarówkami, dzięki czemu w ciągu roku ok. 2000 ciężarówek nie musiało wyjechać na drogi.

Opakowania: Obecnie większość opakowań szklanych nadaje się do ponownego użytku. AGC Glass Europe w bardzo wysokim stopniu ponownie wykorzystuje opakowania. W Belgii współczynnik ten wynosi 98%.

Recykling: AGC Glass Europe poddaje recyklingowi ok. 1 000 000 ton stłuczki rocznie, oszczędzając ok. 1 150 000 ton surowca i obniżając poziom emisji CO2 o 700 000 ton.

Więcej szczegółów w języku angielskim w „Environmental Achievements

Cele środowiskowe do 2030 r.

W obecnych czasach w większym niż kiedykolwiek wcześniej stopniu odpowiadamy za to, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły świat rozwijający się w zrównoważony sposób. Społeczeństwo wie, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię zmian klimatu, że działania dziś mają przełożenie na sytuację jutro i że wszyscy powinni poczuć się za nią odpowiedzialni już teraz. Dlatego firma AGC Glass Europe wybrała sześć celów środowiskowych, które musi osiągnąć do 2030 r., jako punkt odniesienia traktując rok 2020. Cele te zakładają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, zużycia wody oraz produkcji odpadów, a także promowanie rozwoju nowych produktów z lepszymi parametrami środowiskowymi podczas całego cyklu życia, w tym ponownego ich wykorzystania po wycofaniu z użytku.

Więcej szczegółów w języku angielskim w „Planning and objectives”.

Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest już dostępny pod adresem http://www.agc-glass.eu/en/sustainability