AGC_Camelia-Matean Testimony avatar
Camélia Matean
Produktová manažerka pro protipožární sklo

Pokaždé, když se účastním protipožárních zkoušek, jsem ohromena a hrdá na bezpečnostní parametry našeho protipožárního skla Pyrobel.

Stručný životopis 

Camélia Matean nastoupila do společnosti AGC v roce 2002 jako vývojová inženýrka v provozně-obchodní jednotce pro protipožární sklo (Fire Resistant Glass Business Unit). V roce 2009 převzala funkci vedoucí oddělení vývoje a aplikací skla Pyrobel, kde měla na starosti vývoj a certifikaci výrobků. Od roku 2019 působí jako produktová manažerka pro protipožární sklo AGC Pyrobel. Se svým týmem pracuje na nových požárních testech a certifikacích, aby zajistila požární bezpečnost pro všechny. Camélia získala magisterský titul v oboru stavebního inženýrství se specializací na polymerovou chemii.

AGC-Fire_resistant-glass
Předpisy EU pro požární bezpečnost budov jsou stále přísnější. Můžete vysvětlit, o co se jedná?

V červnu 2017 porovnala organizace Fire Safe Europe stavební předpisy a požadavky na požární bezpečnost v Evropě. Analýza odhalila překvapivé rozdíly mezi členskými státy. Tragický požár Grenfell Tower v Londýně v červnu 2017 byl pro oblast požární bezpečnosti zlomovým bodem.

V posledních pěti letech přijalo několik členských států EU opatření k revizi svých předpisů s cílem zlepšit požární bezpečnost v budovách.

Požární odolnost je rozdělena do tří hlavních tříd definovaných evropskou normou EN 13501-2:

Požární odolnost je definována jako doba (v minutách), po kterou skleněný prvek splňuje jedno nebo více kritérií (E, EW, EI): Například EI30 znamená, že v případě požáru si skleněný prvek zachovává celistvost a je schopen zajistit izolaci (EI) po dobu nejméně 30 minut.

AGC-Fire_resistant-glass
Jak na tento trend reagovala AGC?

Společnost AGC vyrábí protipožární sklo již více než 40 let. V průběhu let se škála rozšiřovala a vyvíjela, takže je nyní opravdu rozsáhlá a splňuje všechny požadavky trhu, pokud jde o bezpečnost a ochranu, a také nároky architektů.

Jsme jediným výrobcem skla se dvěma různými technologiemi vrstveného protipožárního skla, Pyrobel a Pyrobel-T (tepelně tvrzené sklo), což znamená, že můžeme zajistit skla, která budou použitelná ve všech typech aplikací a budou odpovídat příslušným třídám požární ochrany.

Novým trendem v oblasti bezpečnosti je kombinace požární ochrany s funkcí ochrany proti násilnému vniknutí nebo střelám. Vyvinuli jsme skleněné výrobky, které tyto požadavky splňují.

K posouzení, zda protipožární sklo vyhovuje požadavkům, používáme standardizované zkušební metody. Sklo je jednou ze součástí prvku, který musí být odolný proti požáru. Sklo je vsazeno do specifického rámu, který musí být následně podroben požární zkoušce jako celek.

Jak se provádějí požární zkoušky?

Zkoušky požární odolnosti se provádějí v akreditovaných laboratořích, kde jsou skleněné prvky umístěny do velkých pecí, které simulují skutečný požár. Teplota v peci může dosahovat až 1 000 °C.

  • U odolnosti třídy E se celistvost posuzuje pomocí měřidel.
  • Pro třídu EW musí být sálavé teplo měřené ve vzdálenosti jednoho metru od povrchu na straně odvrácené od požáru nižší než 15 kW/m2.
  • Třída EI vyžaduje, aby průměrná teplota měřená pomocí termočlánků na straně skla odvrácené od požáru zůstala nižší než 140 °C.

Ve společnosti AGC máme také tři vlastní zkušební pece, které jsou schopné pracovat s rozměry až 3 x 4 m. Tyto pece používáme k pravidelnému ověřování aktuálních výrobních parametrů, vývoji nových výrobků a přípravě na oficiální testy. Několik našich pecí také využíváme pro pomoc výrobcům rámů při vývoji jejich výrobků a ověřování jejich protipožárních systémů obsahujících skleněné prvky (skleněné příčky, okna, dveře) tak, že provádíme předběžné požární testy pomocí zkušebních metod stanovených v normě EN 1363-1.

Protože se zaměřujeme na bezpečnost, jsou naše interní bezpečnostní testy a požadavky přísnější než oficiální mezinárodní požadavky. Nedávno jsme pod dohledem francouzského certifikačního orgánu Efectis France provedli požární zkoušku 29 let staré jednotky Pyrobel demontované z budovy. Její protipožární parametry byly perfektní – vyhověla s výraznou rezervou.

Ročně interně provádíme více než 100 oficiálních interních testů.

Provádíte i další bezpečnostní testy?

Celá naše výrobní škála je testována podle normy EN12600 na ochranu proti zranění a pádu. Tato norma pro mechanické vlastnosti specifikuje kyvadlovou zkoušku nárazem a týká se zvýšení osobní bezpečnosti, protože:

✔ snižuje počet řezných a bodných poranění osob a

✔ zvyšuje izolační schopnosti materiálu

Řada Pyrobel anti-bullet byla testována v souladu s normou EN 1063. Skleněný vzorek (o rozměrech 50 x 50 cm) je pevně uchycen v rámu. Poté jsou na sklo vystřeleny tři střely ze vzdálenosti 5 až 10 metrů pod velmi přesným úhlem. Dopady střel tvoří rovnoramenný trojúhelník, jehož každá strana je dlouhá 12 cm. Test je považován za úspěšný, pokud oknem neprojde žádná střela. V závislosti na typu zbraně a použitého střeliva se klasifikace pohybuje od nejnižší třídy BR1 (ruční zbraň) po nejvyšší třídu BR6 (útočná puška).

Spontánní prasknutí tepelně tvrzených skel je často způsobeno inkluzemi sulfátu niklu (NiS). Všechna skla Pyrobel-T (naše tepelně tvrzené vrstvené sklo) jsou podrobena zkoušce prohříváním (Heat Soak Test – HST), pro vyloučení skel, u kterých by mohlo dojít k prasknutí.

Jak sklo Pyrobel, kromě stále přísnějších bezpečnostních předpisů, řeší otázky udržitelnosti budov?

Ochrana životního prostředí je naší prioritou. V AGC se vždy snažíme nalézt způsob, jak snížit naši ekologickou stopu. Environmentální prohlášení o produktu pro Pyrobel ověřil a schválil německý institut IFT Rosenheim.

Naše výrobky se zaměřují na udržitelnost a zdravotní nezávadnost. Neobsahují žádné toxické složky a v případě požáru se z nich neuvolňují žádné toxické plyny. Splňujeme požadavky:

  • nařízení REACH
  • směrnice RoHS
  • Certifikátu zdravotní nezávadnosti materiálu – stříbrná úroveň:

Pyrobel je jediné protipožární sklo na trhu, které má stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified®. Zlaté ocenění jsme získali v kategoriích opětovné využití materiálů, obnovitelná energie, hospodaření s vodou a sociální odpovědnost a stříbrné v kategorii surovin.