Name
120 Moorgate
Město
Londýn
Rok
2020
Architekt
Darling Associates
Země
United Kingdom

Vítejte na adrese 120 Moorgate, v kancelářských prostorách kategorie A v londýnské City. Na fasádu tohoto rozsáhlého projektu rekonstrukce dokončeného v roce 2020 bylo zvoleno 3 000 m2 izolačních dvojskel AGC ipasol Neutral 70/37 s protisluneční ochranou a odpovídající meziokenní panely.

120-Moorgate-London

Pro splnění požadavků dnešních moderních pracovních prostor bylo nutné vytvořit novou fasádu, která by poskytla vyšší energetický a akustický komfort pro uživatele. Na sedmi patrech zasklení v plné výši umožňuje ipasol Neutral 70/37 maximální úroveň denního světla i propojení s vnějším prostředím a zároveň ochranu proti přehřívání díky parametrům snižujícím solární zisky (hodnota g je 0,37). Spotřeba energie v budovách nejrychleji roste z důvodu nároků na chlazení, takže využití stávajících technologií, jako jsou skla s protisluneční ochranou, může být příspěvkem ke strategii udržitelných budov.

Vzhledem k požadavkům na tepelnou izolaci fasády byla samozřejmostí také nízká hodnota U představující 1,0 W/m².K. Specifikace izolačních dvojskel zahrnovala rovněž požadavek na použití vrstveného bezpečnostního skla jako akustického vylepšení, které pomáhá chránit před rušivým hlukem, dalším důvodem bylo bezpečnostní hledisko, protože zasklení v plné výšce je přístupné z vnitřních prostor.

Návrh zpracovala společnost Darling Associates a instalaci provedl specializovaný dodavatel fasád Anglian Architectural.

Z hlediska BREEAM je budova 120 Moorgate hodnocena jako velmi dobrá.

120-Moorgate-London
120-Moorgate-London
120-Moorgate-London
120-Moorgate-London