Stopray Vision-70
2021-03-11
Se selektivitou 2,0 překonává nové sklo AGC s protisluneční ochranou a názvem Stopray Vision-70 a jeho tvrditelná verze Stopray Vision-70T všechny tradiční výrobky s dvojitým stříbrným povlakem.

Jde o vysoce barevně neutrální (Ra,D = 97) výrobky, které nechávají proniknout do interiéru maximum denního světla (TL = 70 %) a jejichž solární faktor s hodnotou pouhých 35 % snižuje požadavky na klimatizaci budov s celoskleněnými fasádami. Tato skla mají 15% vnitřní světelnou reflexi, 14% vnější světelnou reflexi a nízkou hodnotu Ug na úrovni 1,0 W (m2K), což udržuje v chladných dnech ve vnitřních prostorách teplo, to přispívá k úspoře nákladů na vytápění a přináší výhody rovněž z hlediska životního prostředí. Tyto hodnoty platí pro dvojskla, ale uvedené produkty jsou k dispozici také jako izolační trojskla. Veškeré základní sklářské výrobky z výrobkové rodiny ipasol a Stopray mají stříbrný certifikát Cradle to Cradle.

V rámci certifikace Cradle to Cradle je hodnocena udržitelnost výrobků po celou dobu jejich životního cyklu. Pro dosažení certifikátu je nutné, aby výrobek splňoval přísná kritéria v pěti kategoriích týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí, a to: zdravotní nezávadnost, opětovná využitelnost, využívání obnovitelné energie, řádné hospodaření s vodou a sociální odpovědnost. Celkový počet bodů, které při hodnocení získaly základní výrobky ze škály Stopray, ipasol a iplus, odpovídá stříbrnému certifikátu. Zmíněné výrobky získaly stříbrné hodnocení, pokud jde o obnovitelnou energii a kategorie související s řádným hospodařením s vodou, zlaté pak za zdravotně nezávadný materiál, jeho opětovnou využitelnost a za sociální odpovědnost