sunewatbrandpage

Prozkoumat SunEwat


Snaha o stále efektivnější vliv na životní prostředí ve stavebnictví je nikdy nekončící, stejně jako zaměření na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

Společnost AGC zahájila svoji energetickou transformaci vyvinutím SunEwat, celé škály fasádních řešení, u nichž se k výrobě elektřiny používají zabudované fotovoltaické články. Škála je rozdělena na transparentní a neprůhledná řešení, která lze aplikovat na téměř jakoukoli část budovy: fasádní okna, meziokenní panely (parapety), obklady, střechy a další.

Škála SunEwatt představuje skutečnou revoluci ve srovnání s konvenčními neatraktivními fotovoltaickými panely. Moduly splňují požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie, přičemž nabízejí designérům fasád neomezené architektonické a estetické možnosti i bezproblémovou integraci do budov. Řešení SunEwat jsou také nákladově efektivní a mají rekordně krátkou dobu návratnosti.

Bassel-Glore
Testimony avatar
Bassel Glore
Sales Director and Business Development Manager
Slovo odborníka

Kromě stávajícího skla SunEwat skládajícího se ze čtvercových fotovoltaických článků, které bylo přejmenováno na Square, zahrnuje transparentní škála nyní také SunEwat Stripe, jehož články tvoří jemné horizon - tální pruhy a zajišťují tak vyšší transparentnost a lepší estetický vzhled.