Bassel-Glore Testimony avatar
Bassel Glore
Sales Director and Business Development Manager

Kromě stávajícího skla SunEwat skládajícího se ze čtvercových fotovoltaických článků, které bylo přejmenováno na Square, zahrnuje transparentní škála nyní také SunEwat Stripe, jehož články tvoří jemné horizon - tální pruhy a zajišťují tak vyšší transparentnost a lepší estetický vzhled.

Stručný životopis 

Bassel Glore je ředitelem prodeje a manažerem pro rozvoj obchodu společnosti AGC Glass Europe pro řešení Active Glass: SunEwat a Glassiled. Divize Active Glass společnosti AGC vyvíjí a neustále zdokonaluje skleněná řešení s vestavěnými LED diodami a fotovoltaikou a má za sebou řadu úspěšných projektů realizovaných po celém světě. Active Glass se plně věnuje vývoji vhodných produktů pro města budoucnosti.

SunEwat: nový přístup k fotovoltaickému sklu

Nový průmyslový přístup, revidovaný a rozšířený sortiment: náš přístup k trhu BIPV (fotovoltaika integrovaná do stavební konstrukce) právě prošel hloubkovou transformací. Výsledkem jsou konkurenceschopnější ceny, širší výběr řešení a estetičtější výrobky, které by měly přispět k získání ideální pozice AGC na příslušném trhu.

AGC Technovation centre
Přínosná konkurenceschopnost

SunEwat je naše škála BIPV skel, která se používají ve fotovoltaických článcích (PV) sloužících k výrobě energie. „AGC Glass Europe prodává sklo SunEwat již více než deset let,“ vysvětluje Daphné Stassen, vedoucí projektu ve středisku AGC Technovation Centre. „Naše vnitropodniková výroba zajišťovaná však nedokázala z důvodu značného podílu ruční práce čelit nárokům na konkurenceschopnost.“ AGC tudíž vstoupila do partnerské spolu - práce s podniky specializovanými na výrobu fotovoltaických modulů, které vyrábějí SunEwat výhradně pro svoji potřebu. Podle obchodního ředitele Active Glass Bassela Gloreho se jedná o oboustranně výhodnou situaci. „Tito partneři mají k dispozici velkokapacitní automatizované výrobní linky a mají také potřebné zkušenosti a kvalifikaci. Přínos z naší strany spočívá v zajištění komerční stránky, znalosti situace ve sklářském průmyslu i na stavebním trhu.“ AGC je tak v současné době schopna nabízet řešení využívající sklo SunEwat, která přispívají k dosažení téměř nulové spotřeby energie v budovách, ale navíc se i zaplatí za méně než 10 let. To je ve světě BIPV novinka, ostatně proto nyní dáváme přednost koncepci vyjádřené termínem „fasáda jako energetický zdroj“.

Plazza Tower
Transparentní a opakní škála

V souladu se stávajícími tendencemi na trhu dostala škála SunEwat nový svěží impuls díky zahájení výroby dvou nových škál, pro něž je charakteristické transparentní nebo opakní provedení. „Kromě stávajícího skla SunEwat skládajícího se ze čtvercových fotovoltaických článků, které bylo přejmenováno na Square, zahrnuje transparentní škála nyní také SunEwat Stripe, jehož články tvoří jemné horizon - tální pruhy a zajišťují tak vyšší transparentnost a lepší estetický vzhled,“ vysvětluje Bassel. Toto zasklení může být použito na všech částech budovy, kterými „je vidět“ a obvykle je nalezneme na střechách, v žaluziových oknech, balustrádách, přístřešcích pro automobily apod. Nová opakní škála naproti tomu umož - ňuje využívat zbývající části vertikálních ploch budovy pro výrobu energie, protože je určena pro parapety a obložení budov. Uplatňuje se ve třech typech výrobků, které kryjí solární články, ale současně umožňují průnik slunečních paprsků. „Zde je klíčové v maximální míře zamezit ztrátám světla dopadajícího na fotovoltaické články,“ upřesňuje Daphné. Artlite Active je vrstvené sklo, kde je před fotovoltaickým článkem umístěna fólie s nejrůznějšími tištěnými motivy libovolné barvy. V nejbližší době by pak mělo být uvedeno na trh sklo Lacobel T Active, kde jsou fotovoltaické články maskovány barvou. Výkonnostní parametry skla pak závisí na zvolené barvě. A nakonec sem patří i Stopray Active s povlakem stejných optických vlastností (odrazivost, odstín) jako u klasického zasklení Stopray, které umožňuje optimalizovat světelnou (energetickou) prostupnost. „Rozsáhlá kompatibilita těchto skel nám poskytuje silný argument, když nabízíme kompletní zasklení pro celou fasádu,“ spokojeně dodává Bassel. Teoreticky by při plném využití SunEwatu na fasádu budovy bylo pokryto přibližně 50% spotřeby energie daného objektu.

Sunewat expert talk
Rozvoj řízený požadavky trhu

Všechny tyto změny jsou výsledkem odborných znalostí a zkušeností v oblasti elektroniky a povrchových úprav (lakování a povlaky), kterými disponuje AGC Technovation Center. „Jakožto výzkumný pracovník mám za úkol společně se svými kolegy z příslušných vnitropodnikových útvarů nalézat řešení pro požadavky zákazníků, o nichž nás informují naši pracovníci z marketingu,“ vysvětluje Daphné. „Musíme dbát na to, aby šlo o řešení realizovatelná, průmyslově proveditelná, nákladově racionální a udržitelná.“ Díky těmto exkluzivním patentovaným výrobkům je nyní AGC jediným velkým výrobcem skla, který nabízí komplexní řešení pro fasády, které jsou energetickým zdrojem, a to jak v pohledových sklech, tak i parapetech. „K těmto výsledkům jsme se dopracovali proto, že jsme pozorně naslouchali našim zákazníkům a ve spolupráci s našimi kolegy z výzkumu a vývoje jsme nabídku dokázali přizpůsobit poptávce.”