AGC-lowcarbonglass
2022-12-09
AGC Glass Europe werkt voortdurend aan de vermindering van de milieu-impact van zijn productieprocessen om een duurzame toekomst te waarborgen. Het eerste aanbod Low-Carbon Glass van AGC is een belangrijke mijlpaal op weg naar klimaatneutraliteit. Wij zijn bijzonder blij dat wij onze klanten beglazing kunnen aanbieden waarbij, vanaf de winning van de grondstoffen tot het uiteindelijke plaatsen, ongeveer 40% minder CO2 wordt uitgestoten dan bij ons standaard glas het geval is.

Om tegen 2050 een CO2-neutrale glasproductie te bereiken, moet rekening worden gehouden met alle schakels in de waardeketen. Dit houdt onder meer in dat bij de productieprocessen geen CO2 meer mag worden uitgestoten en dat ook alle CO2-uitstoot uit de toeleveringsketen voorafgaand aan onze processen en andere indirecte uitstoot moet worden uitgebannen. AGC hanteert een holistische aanpak om op duurzame wijze zijn Low-Carbon Glass te produceren:

1. Duurzame bevoorrading van grondstoffen
Gebruik van koolstofarm natriumcarbonaat en plaatselijk gewonnen zand, dat minimaal hoeft te worden behandeld. Zowel het natriumcarbonaat als het zand worden hoofdzakelijk vervoerd met binnenvaartschepen en vrachtwagens, die op biodiesel rijden.

2. Gebruik van zeer efficiënte smeltovens
Modernisering van onze floatovens tot energiezuinige productie-units van topklasse, onder andere door het gebruik van Electro-Boost-technologie.

3. Meer gebruik van glasscherven (gerecycled glas)

Meer dan de helft van de voor ons glas gebruikte grondstoffen bestaat uit gerecycled glas. De glasscherven worden bij plaatselijke recyclebedrijven, verwerkers, vaste klanten en dochterondernemingen van de Groep gehaald.

4. Gebruik van groene energie
Opwekking van hernieuwbare en groene elektriciteit ter plaatse door stroomopwekking en warmtekrachtkoppeling. De elektriciteitsproductie ter plaatse wordt aangevuld door de inkoop van hernieuwbare energie op basis van energiecontracten.

5. Optimalisatie van het vervoer tussen de locaties van de Groep ten behoeve van de afwerkingsprocessen.

Waar mogelijk, en met het oog op een optimale synergie tussen productie en afwerking en het terugdringen van vervoersbewegingen en de CO2-uitstoot, lamineert AGC op locatie de glasplaten tot veiligheidsglas. Coatings worden ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van de productielocatie op het glas aangebracht.

6. Optimalisatie van het vervoer van afgewerkte producten

Low-Carbon Glass wordt geproduceerd op strategisch gelegen productielocaties in de nabijheid van belangrijke klanten om zo de vervoersafstanden zo kort mogelijk te houden.

Low-Carbon Glass heeft nu een ruim veertig procent kleinere CO2-voetafdruk ten opzichte van de uitgangswaarde van AGC Glass Europe; namelijk minder dan 7 kg CO2 per m2 voor helder floatglas (4 mm dik).

Low-Carbon Planibel Clearlite kan worden verwerkt tot het belangrijkste aanbod functionele beglazingsproducten van AGC:

Deze nieuwe Low-Carbon Glass-producten hebben dezelfde esthetiek, kwaliteit en technische prestaties, die de markt gewend is van de traditionele floatglasproducten van AGC.