Philippe Samyn
,
 
Civiel ingenieur, architect, oprichter en ontwerppartner
-
Philippe SAMYN and PARTNERS

Studies en persoonlijke ervaringen tonen de voordelen aan van natuurlijk daglicht in gebouwen, zoals minder stress, een hogere productiviteit en hoger welbevinden van de mensen in het gebouw.

De ziel behouden

Het Belgische architectenbureau Philippe SAMYN en PARTNERS (www.samynandpartners.com) staat bekend om de architectuur en de gebouwconstructie van grote projecten in de private en publieke sector (www.samynandpartners.com). Zo bouwde dit bureau behalve het hoofdkantoor van AGC Glass Europe in Louvain-la-Neuve (België), ook het nieuwe gebouw van de Raad van Europa in Brussel.

“Ons bureau gaat voortdurend de uitdaging aan om de aspiraties van de klant te laten overeenkomen met de “ziel van de plek” (genius loci)", aldus Philippe Samyn, civiel ingenieur, architect, oprichter en ontwerppartner van het bureau. Hij hoopt hier een blijvend kenmerk van te maken en verwoordt zijn streven op nuchtere wijze: “Het mooiste, meest energie-efficiënte en meest kosteneffectieve gebouw bouwen." Durf en lichtheid van vormen, zuinig gebruik van materialen, constructiebetrouwbaarheid, een gevoel van tijdloosheid en milieubewustzijn zijn allemaal kenmerken, die in zijn werk door de media en in vakliteratuur zijn onderkend.

EU-leiders komen samen in een innovatieve glazen constructie

Het volledig gerenoveerde Résidence Palace, gelegen in het hart van de Europese wijk in Brussel, dient als hoofdkwartier van de Europese Raad. Het complex onderscheidt zich door zijn innovatieve constructie met dubbele gevel, die bestaat uit een lappendeken van 3.750 gerestaureerde houten kozijnen, die uit alle lidstaten zijn verzameld, en een atrium met een lantaarnvormige constructie binnen in het gebouw. AGC Glass Europe heeft al het benodigde glas (30.000 m2) geleverd voor de dubbele gevel, de lantaarn, de vertaalcabines en de liften. De specificaties waren uiterst complex, omdat al het glas, ondanks de verschillende vereiste dikten, dezelfde tint moest hebben. Voor floatglas viel de keuze op Clearvision vanwege de uitstekende lichttransmissie en kleurweergave.

Omdat glas weinig weegt

In een van zijn boeken wijdt Philippe Samyn uit over licht en glas: “Transparantie en reflectie vormen de kern van mijn werk; ik vertrouw er voortdurend op", aldus Samyn. En op dit punt staat glas helemaal aan onze kant. Hij benadrukte eens te meer het voor de hand liggende feit dat "glas het enige materiaal is dat volledige transparantie kan waarborgen". Hij was er zelfs ten stelligste van overtuigd dat alleen glas dat zo glashelder mogelijk is, "dezelfde kleurwaarneming zou kunnen bereiken als wanneer het er niet zou zijn". Tenzij natuurlijk de beglazing zelf een artistieke functie heeft. Wat dit betreft is hij blij dat er vooruitgang is geboekt en dat we in dit tijdperk nu eindelijk zien dat reflecterend glas op zijn retour is.

Zo neutraal mogelijk

Philippe Samyn is voorstander van een neutraal, zonwerende coating en warmte-isolatie op Clearvision, het extra heldere glas van AGC. “Omwille van de energie-efficiëntie in verband met zonwering is het enorm verleidelijk om de oppervlakte van ramen of de algehele lichttransmissie terug te brengen", aldus Samyn. “Dit gaat hand in hand met het toenemend gebruik van kunstlicht. De concessies die zijn gedaan voor een optimaal energiegebruik leiden echter vaak tot grote beglaasde kozijnen.” De combinatie van een neutrale coating met Clearvision zorgt voor een unieke esthetiek en een verhoogd comfort voor de mensen in het gebouw.