deepthi kurian Testimony avatar
Deepthi Kurian
Specialist Duurzaamheid en Productbeheert

Toen we zagen dat het in onze markt moeilijk was om ons te onderscheiden vanuit een milieuoogpunt zijn we op zoek gegaan naar een productnorm, die door een externe, onafhankelijke partij was opgesteld, om zo onze milieuvriendelijkeproducten te kunnen waarderen.

Korte biografie

Deepthi Kurian is de specialist voor duurzaamheid en Productbeheer  van AGC Glass Europe. Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid, inclusief de chemische conformiteit van producten/materialen en productbeheer in verschillende sectoren. Ze heeft gewerkt in India en Europa, maar ook op locatie bij projecten in Japan en de VS, voor klanten over de hele wereld. Ze heeft een graad in chemische technologie en een master in polymeertechnologie behaald aan de CUSAT, India.

Welke rol speelt de Cradle to Cradle Certified-productnorm in de strategie en benadering inzake duurzaamheid van de onderneming?

"Het motto van AGC luidt "schone productie van duurzame producten". Dat betekent dat we milieuvriendelijke producten produceren door middel van een milieuvriendelijk proces. Ons uitgangspunt is het ontwikkelen van producten, die tijdens hun hele levensduur een positieve impact op het milieu hebben.

Toen we zagen dat het in onze markt moeilijk was om ons te onderscheiden van anderen op het gebied van duurzame producten, gingen we op zoek naar een productnorm, die was opgesteld door een derde partij om zodoende te waarborgen dat onze milieuvriendelijker producten eenvoudig te onderscheiden waren van andere producten op de markt. Cradle to Cradle CertifiedTM was hiervoor duidelijk een oplossing. Die norm is ook bedoeld voor de bouwsector (het Europees Ecolabel is bijvoorbeeld niet bedoeld voor glas) en geen enkel ander keurmerk bestrijkt zoveel aspecten van duurzaamheid: materiaalgezondheid, hergebruik van materialen, energie- en waterbeheer, en sociale aspecten. Het Cradle to Cradle CertifiedTM-keurmerk onderscheidde zich bovendien positief van andere, regionale normen, doordat het ook een wereldwijd keurmerk is.

Wij waren de eerste Europese glasfabrikant die Cradle to Cradle CertifiedTM implementeerde. Aangezien de markt zo positief reageerde op het feit dat onze producten zich op deze manier onderscheidden van andere producten, draagt inmiddels meer dan 75% van onze producten het Cradle to Cradle CertifiedTM-keurmerk."

expertdeepthi1
Hoe zorgt Cradle to Cradle Certified ervoor dat AGC voorziet in de behoefte van de markt en de klant aan veilige, circulaire en verantwoord geproduceerde materialen?

"Aan de aanbodzijde hebben we hand in hand gewerkt met leveranciers om hun producten te optimaliseren, zodat ze voldoen aan onze eisen op het gebied van milieuprestaties. Onze prestaties op het gebied van het Cradle to Cradle-keurmerk geven ons meer mogelijkheden om van leveranciers te verlangen dat ze hun producten verbeteren, om zodoende aan nog strengere eisen voor Cradle to Cradle-certificering te kunnen voldoen. De certificering van onze isolerende beglazing is daar een goed voorbeeld van. We hebben 20 verschillende leveranciers ingeschakeld om te voldoen aan de criteria voor de materiaalsamenstelling. Dit was een hele uitdaging, maar het helpt ons om het vertrouwen van de klant op te bouwen.

Vanuit het perspectief van de klant willen architecten steeds vaker producten, die de duurzaamheid van hun projecten garanderen. Met producten met het Cradle to Cradle CertifiedTM-keurmerk weten ze dat ze deze garantie kunnen waarmaken en dat ze een betere score behalen voor certificeringen voor duurzame gebouwen, zoals LEED."

Hoe heeft Cradle to Cradle Certified AGC in staat gesteld om zijn interne activiteiten en milieuprestaties voortdurend te verbeteren?

"De uitbreiding van ons aanbod van producten met het Cradle to Cradle CertifiedTM-keurmerk heeft ons een aantal interne voordelen opgeleverd. Zo is bijvoorbeeld de samenwerking met interne belanghebbenden voor het verzamelen van gegevens flexibeler en sterker geworden. Daarnaast zijn onze productielocaties en andere belanghebbenden zich meer bewust geworden van de eisen van Cradle to Cradle CertifiedTM en van de manier waarop ze ons in staat stellen om producten te ontwerpen en te produceren, die een positieve impact hebben op het milieu. De eisen in het kader van Cradle to Cradle zijn zelfs opgenomen in onze R&D-methodiek, zodat onze R&D-afdeling, onze afdeling Verkoop en marketing en onze afdeling Duurzaamheid hand in hand samenwerken aan de ontwikkeling, productie en het op de markt brengen van Cradle to Cradle CertifiedTM producten.

Het gebruik van de Cradle to Cradle CertifiedTM-norm om onze producten te certificeren helpt ons in ons streven naar voortdurende verbetering, doordat het ons een kader biedt voor het optimaliseren van de milieuprestaties van onze producten.

"Een goed voorbeeld hiervan is de overgang van producten van versie 1 en 2 naar versie 3 van het Cradle to Cradle CertifiedTM-keurmerk. De verschillen tussen de eerste twee versies en de derde waren enorm, dus het opnieuw certificeren van onze producten volgens de eisen van versie 3 van Cradle to Cradle CertifiedTM was voor onze teams een hele uitdaging. Maar we zijn de uitdaging aangegaan en door te werken met versie 3 hebben we een aantal optimalisaties doorgevoerd, die hebben geleid tot meetbare verbeteringen, die op hun beurt hebben geresulteerd in een hoger certificeringsniveau. Zo werd bijvoorbeeld in versie 3 ons gelaagd glas eerst als Brons gecertificeerd. Maar dankzij de samenwerking met leveranciers, die hebben gezorgd voor een verbetering van de materiaalgezondheid van het product, slaagden we er uiteindelijk in het niveau Silver te behalen. Bij de ontwikkeling van onze nieuwe spiegels hebben we meteen gewerkt aan die aspecten, die een hogere certificering van ons standaard product in de weg stonden. Zo heeft onze Mirox 4Green het Silver-keurmerk kunnen behalen.

Het Cradle to Cradle-keurmerk heeft ook een cruciale rol gespeeld bij het optimaliseren van de milieuprestaties van onze organisatie en van de milieuprestaties van de afzonderlijke producten: Wij streven ernaar om voorop te lopen bij de ontwikkeling van nieuwe producten met betere milieuprestaties tijdens hun levensduur. Inspanningen om onze producten en processen te verbeteren maken deel uit van onze duurzaamheidsstrategie: 50% van ons R&D-budget wordt gebruikt voor duurzame oplossingen.

Sinds 1998 is het ons gelukt om op vergelijkbare basis de hoeveelheid gestort productieafval met 95% te verminderen. In 2019 bedroeg ons stortafval 1,7%, wat betekent dat 98,3% van het materiaal dat voorheen als afval werd beschouwd, werd gerecycled. Per ton CO2, die door de werkzaamheden van AGC Glass Europe wordt uitgestoten, wordt bijna 11 ton CO2 voorkomen, dankzij onze energiebesparende producten. Bovendien is het ons gelukt tussen 1998 en 2019 ons waterverbruik op vergelijkbare wijze met 73% terug te brengen.

expertdeepthi2
Kun je een paar uitdagingen en/of kansen op het gebied van duurzaamheid noemen waarmee AGC (en de sector) de komende jaren te maken kan krijgen?

"Een van de uitdagingen waarvoor we staan als we vooruitblikken, is dat we als energie-intensieve industrie niet uitsluitend kunnen vertrouwen op hernieuwbare-energiebronnen voor onze ovens - ook al beperken we de impact van onze industriële activiteiten zoveel mogelijk. Dat is de realiteit waarmee wij te maken hebben. Het ontwikkelingsproces voor versie 4 van de Cradle to Cradle CertifiedTM-productnorm helpt deze uitdaging beter over het voetlicht te krijgen - en hoe sectoren zoals de onze wellicht moeten kunnen kiezen uit verschillende mogelijkheden om te voldoen aan de eisen voor decarbonisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid CO2, die door het gebruik van onze producten wordt bespaard. Met dit in ons achterhoofd zijn we actief bezig invulling te geven aan de EU-agenda voor een koolstofarme economie en nemen we ook deel aan de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten."