Díky řešení FIX-IN pro lepení skel je instalace kuchyňského panelu ze skla Lacobel nebo Matelac snadná jako nikdy dříve. Stačí postupovat podle jednotlivých kroků popsaných níže.

1
Příprava zdi

Zkontrolujte a zajistěte rovnost a stejnoměrnost zdi. Stěnu očistěte od prachu pomocí kartáče.

2
Aplikace stěnové penetrace FIX-IN PR

Naneste stěnovou penetraci FIX-IN PR na porézní povrchy a nechte ji zaschnout. Některé odstíny skel Lacobel a Matelac vyžadují jednotný nátěr podkladu (podívejte se do našeho průvodce lepením silikonem FIX-IN). Podkladový penetrační nátěr není potřeba v případě bíle natřeného povrchu.

3
Aplikace povrchového aktivátoru FIX-IN SA

Pokud je na zadní straně skla bezpečnostní fólie SAFE+, naneste aktivátor povrchu FIX-IN SA vždy stejným směrem (zleva doprava nebo zprava doleva, bez uhlazování) a zadní stranu očistěte suchou tkaninou.

4
Aplikace oboustranné lepicí pásky FIX-IN AT

Použijte oboustrannou pásku FIX-IN AT a pevně ji přitiskněte ke stěně.

5
Aplikace silikonu FIX-IN SL

Silikon FIX-IN SL nanášejte na stěnu ve svislých pásech nebo bodech, přičemž dodržujte doporučené vzdálenosti v závislosti na tloušťce skla (viz náš průvodce pro lepení silikonem FIX-IN). Nezapomeňte nanést další silikon v blízkosti výřezů a otvorů. Tip: pro usnadnění instalace skla naneste silikon FIX-IN SL v dostatečném množství, aby byly silikonové proužky silnější než lepicí páska FIX-IN AT.

6
Sejmutí ochranné fólie

Sejmutí ochranné fólie z lepicí pásky FIX-IN

7
Umístění skleněného panelu do správné polohy a přitlačení ke zdi

Instalaci začněte na vnějším okraji. K přiložení skla ke stěně použijte přísavky pro montáž oken. Při umísťování na sklo netlačte. Po nalezení správné polohy panel silně přitlačte ke zdi, aby lepicí páska ke zdi přilnula a držela lakované sklo na místě. Oboustranná lepicí páska slouží k udržení skla na místě až do vytvrdnutí silikonu. Zároveň udržuje větrací prostor mezi stěnou a sklem. Je nezbytné, aby silikon a lepicí páska byly na tabuli skla naneseny svisle, aby za sklem mohl po upevnění na místě proudit vzduch. Teplý vzduch bude přirozeně cirkulovat zdola nahoru.

Ve vlhkých prostorách vždy utěsněte spáry. Na sklo použijte ochrannou pásku a po nanesení silikonu ochrannou pásku odstraňte.

Viz také