Lorenzo Pesce Testimony avatar
Lorenzo Pesce
Produktový manažer pro floatové sklo a povlaky

Architekti navrhují pro současný trh stále vyšší a velkolepější budovy, zpravidla však s ohledem na životní prostředí. V reakci na zájem o ekologii a rostoucí poptávku zpracovatelů skla a výrobců fasád po snižování odpadu se společnost AGC rozhodla učinit další krok na své cestě k plnění závazku udržitelné výroby tím, že od samého počátku umožňuje vyrábět sklo v délkách dokonale přizpůsobených potřebám zákazníka.

Stručný životopis 

Lorenzo Pesce je produktový manažer pro floatové sklo a povlaky (Product Manager Float and Coatings) ve společnosti AGC Glass Europe. Do společnosti AGC nastoupil v roce 2005 jako marketingový manažer pro Itálii. V roce 2009 se přesunul do evropské centrály v Belgii na pozici produktového manažera pro plavené sklo a povlaky. V rámci Skupiny poté zastával různé pozice, včetně manažera pro rozvoj na Blízkém východě, a nakonec se vrátil do Belgie, kde pokračoval ve své činnosti v oblasti vývoje floatového skla a povlaků v rámci Evropy.

Tailor-made sizes glass
Výroba skel dokonalé délky od samého počátku – přístup respektující přání zákazníka i ekologii

Uhlíková stopa každé rekonstrukce i novostavby je dnes pro architekty a investory zásadním tématem. V reakci na rostoucí poptávku trhu po optimalizaci nákladů a snižování množství skleněného odpadu pracuje společnost AGC Glass Europe na nové nabídce služeb, které jí pomohou dodávat více výrobků respektujících individuální požadavky a udržitelnost. Lorenzo Pesce vysvětluje, jak a proč byla tato nová služba zřízena.

Lorenzo Pesce: „Sklářský průmysl patří, stejně jako mnoho dalších odvětví, do těžkého průmyslu. Společnost AGC již řadu let zdokonaluje své výrobní procesy a snižuje emise CO2, aby mohla nabízet ekologičtější výrobky, mimo jiné prostřednictvím certifikace Cradle to Cradle. Vývoj nových výrobků a služeb s lepšími ekologickými parametry po dobu celého životního cyklu je jedním ze šesti cílů v oblasti životního prostředí, které si společnost AGC stanovila pro rok 2030. To byl výchozí bod pro naši službu výroby skleněných tabulí na míru (Tailor-Made Sizes).“

Je u projektů stále patrnější ekologičtější přístup?

„Nepochybně. Architekti navrhují pro současný trh stále vyšší a velkolepější budovy, zpravidla však s ohledem na životní prostředí. V reakci na zájem o ekologii a rostoucí poptávku zpracovatelů skla a výrobců fasád po snižování odpadu se společnost AGC rozhodla učinit další krok na své cestě k plnění závazku udržitelné výroby tím, že od samého počátku umožňuje vyrábět sklo v délkách dokonale přizpůsobených potřebám zákazníka.“

AGC-tailor-made size glass
Bylo snadné zřídit takovou službu na zakázku?

„Zavedení výroby skel na míru představovalo v závodech AGC dlouhý proces. Obvykle závody vyrábějí skleněné tabule ve standardních rozměrech, které se pak pro daný projekt zkracují na potřebné rozměry. Abychom mohli nabídnout flexibilní službu délek na zakázku pro širokou škálu našich skleněných výrobků, museli jsme ověřit, nakolik je to proveditelné ve všech našich závodech, interně reorganizovat výrobu a dodavatelský řetězec, abychom přizpůsobili způsob práce, měli možnost skla skladovat a zaručit dodací lhůty odpovídající požadavkům projektu.“

Můžete nám říct více o tom, proč je tato služba šetrná k životnímu prostředí?

„Namísto toho, abychom sklo vyráběli předem ve standardních délkách a pak ho prodávali zákazníkovi, vyrábíme ho přímo v délce požadované zákazníkem. Navíc produkujeme pouze takové množství skla, které je potřeba, čímž předcházíme vzniku odpadu a snižujeme ekologickou stopu projektu.“

„Nejde jen o to, že jsme chtěli našim zákazníkům nabídnout službu na míru, ale tato služba má navíc značný dopad na životní prostředí. Uvedu příklad: Spočítali jsme, že u projektu o velikosti 10 000 m² s okny o rozměrech 3 800 x 1 600 mm může vést využití výroby skla na míru ke snížení emisí CO2 o 144,5 tuny*.“

* Výpočet je založen na izolačním dvojskle o následujícím složení: 66.2 Stratobel -16 mm Argon 90 % - 44.2 Stratobel
Budou se v budoucnu všechna skla vyrábět ve velikostech na míru?

„Ne. Výroba tabulí skla na míru nikdy plně nenahradí výrobu skel ve standardních velikostech. Přesto jsem přesvědčen, že tato služba bude v segmentu fasád úspěšná, protože po takovém typu služeb je vysoká poptávka.“