Saul Papaleo AGC IBP Testimony avatar
Saul Papaleo
Manažerem mezinárodních stavebních projektů

V architektuře existuje tendence zaměřovat se na design a estetiku, což může vést ke komplikacím při výběru vhodných sklářských výrobků pro určitý projekt. Možným problémům se snažíme předcházet tím, že se s architekty setkáváme již v raných fázích zpracování projektů, abychom mohli posoudit, zda je projekt se zvolenými sklářskými výrobky realizovatelný.

Stručný životopis 

Saul Papaleo je projektovým manažerem mezinárodních stavebních projektů a manažerem inženýringu sklářských aplikaci (Building Project Manager and Glass Application Engineering Office Manager) v AGC a do Skupiny nastoupil v roce 2003 jakožto manažer prodeje v Itálii. V roce 2009 přešel do týmu IBP v Itálii, kde se věnoval propagaci speciálních produktů pro fasády a řízení akvizice projektů. Od roku 2014 vede mezinárodní tým, který poskytuje odborné znalosti v oblasti skla a technickou podporu mezinárodním subjektům podílejícím se na velkých stavebních projektech.

Ve které fázi architektonického projektu je nutná technická podpora?

Při zpracování projektu architekti rádi vybírají sklo podle tvaru, velikosti, barvy atd. V architektuře je tendence zaměřovat se na design a estetiku, což může vést ke komplikacím při výběru vhodných sklářských výrobků pro určitý projekt. Možným problémům se snažíme předcházet tím, že se s architekty setkáváme již v raných fázích zpracování projektů, abychom mohli posoudit, zda je projekt se zvolenými sklářskými výrobky realizovatelný. Pomáháme jim s výběrem nejvhodnějších výrobků pro jejich projekt, hlavně jim však poskytujeme podporu tím, že využíváme naše odborné znalosti k zjišťování potenciálních rizik a jejich zmírňování způsobem, který je v souladu s příslušnými stavebními předpisy.

Tuto činnost nazýváme technickým poradenstvím (TAS). Náš tým TAS má na všech trzích specializované inženýry, kteří znají všechny místní stavební předpisy. Působí především ve dvou klíčových oblastech: Advanced Engineering Service / Pokročilé inženýrské služby (výpočty a odborné zprávy pro zákazníky) a Digitalisation & Product Stewardship / Digitalizace a správa produktů (nástroje, informace o vývoji, certifikace a technická dokumentace vztahující se k našemu produktovému portfoliu).

Glass Configurator
V jakém rozsahu je podpora architektonickým projektům poskytována?

Sklo se používá v mnoha různých aplikacích, od výplní oken až po sklo ohýbané za studena na výškových budovách. Naše služby proto sahají od standardního technického poradenství až po pokročilou inženýrskou podporu. Pro jednoduché výpočty jsme vyvinuli nástroj Konfigurátor skla, který mohou architekti a inženýři použít k optimalizaci složení skla z hlediska tepelných a akustických vlastností. Nástroj je dokonce schopen zpracovat statické výpočty pro ploché sklo.

V případě složitých technických analýz vyžadujících pokročilé výpočty poskytujeme odbornou podporu prostřednictvím naší služby Advanced Engineering Service. Toto oddělení, které vede Pierre Lomba, nabízí klientům na vyžádání individuální podporu našich odborníků, včetně statických analýz, tepelného modelování, světelných a energetických simulací, simulací výbuchu a další. Můžeme zjistit, zda je dané složení skla vhodné z hlediska jeho tuhosti, pevnosti a stability, a také ověřit, zda bude po instalaci odolné.

Jaké jsou nejčastější požadavky?

Stále častěji se setkáváme s požadavky na skla a fasády odolné proti výbuchu. Souvisí to s potřebou zvýšené ochrany, protože explodující sklo může způsobit vážná zranění. Typické statické modely prováděné statiky nejsou zcela přesné, proto je nutné, abychom prováděli dynamické výpočty, které zohledňují možnost vzniku trhlin ve skle.

Co nám můžete říci o aktivitách TAS v oblasti digitalizace a udržitelnosti?

Tým TAS, který řídí Michaël Elstner, pomáhá klientům identifikovat nejvhodnější a nejudržitelnější produkty vhodné pro jejich projekty. Poskytuje také příslušné technické podklady na podporu provedené volby a podílí se na vývoji nástrojů, které klientům usnadňují výběr skla vhodného pro jejich projekty.