deepthi kurian Testimony avatar
Deepthi Kurian
Specialistka na udržitelnost a dozor nad výrobky

Když jsme si uvědomili, že náš trh se snaží rozlišovat mezi ekologicky „čistými“ a ostatními produkty, pustili jsme se do hledání standardů produktů třetích stran, které by zajistily, aby naše výrobky s lepšími ekologickými parametry bylo možné na trhu snadno odlišit od ostatních.

Stručný životopis 

Deepthi Kurian je Sustainability & Product Stewardship Specialist (specialistkou na udržitelnost a dozor nad výrobky) v AGC Glass Europe. Má více než 15 let zkušeností v oblasti udržitelnosti, včetně souladu produktů / materiálů s předpisy v oblasti chemie a dozoru nad výrobky v různých průmyslových odvětvích. Pracovala v Indii a Evropě a také na projektech v Japonsku a USA pro zákazníky z celého světa. Vystudovala chemické inženýrství a magisterský titul v oboru polymerních technologií získala na univerzitě CUSAT v Indii.

Jakou roli hraje produktová norma Cradle to Cradle Certified ve strategii udržitelnosti AGC a přístupu k ní?

"Mottem společnosti AGC je „čistá výroba udržitelných produktů“. To znamená, že vyrábíme produkty šetrné k životnímu prostředí pomocí technologie šetrné k životnímu prostředí. Zásadou, kterou se řídíme, je vyvíjet produkty, které mají během své životnosti pozitivní vliv na životní prostředí.

Když jsme si uvědomili, že náš trh se snaží rozlišovat mezi ekologicky „čistými“ a ostatními produkty, pustili jsme se do hledání produktových standardů třetích stran, které by zajistily, aby naše výrobky s lepšími ekologickými parametry bylo možné snadno odlišit od ostatních na trhu. Cradle to Cradle CertifiedTM představuje jasné řešení. Jedná se o standard týkající se stavebního průmyslu (například Ekoznačka EU nezahrnuje sklo) a žádná jiná značka neobsahuje tolik aspektů udržitelnosti: zdravotní nezávadnost materiálu, opětovné použití materiálů, hospodaření s energií a vodou a sociální odpovědnost. Při porovnávání s jinými standardy regionálního typu nás mimo jiné přesvědčila také skutečnost, že Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikací globální.

Byli jsme prvním evropským výrobcem skla, který implementoval Cradle to Cradle CertifiedTM. Vzhledem k tomu, že reakce trhu na to, že se naše produkty odlišují od ostatních, byla tak pozitivní, má nyní certifikaci Cradle to Cradle CertifiedTM více než 75 % našich produktů."

expertdeepthi1
Jak společnost Cradle to Cradle Certified pomáhá AGC, aby uspokojila poptávku trhu a zákazníků po bezpečných a zodpovědně vyrobených materiálech vracejících se zpět do oběhu?

"Pokud jde o zásobování, úzce jsme spolupracovali s dodavateli na optimalizaci jejich produktů tak, aby splňovaly naše požadavky na vliv na životní prostředí. Naše úspěchy při certifikaci Cradle to Cradle nám zajišťují výhodnější pozici, když žádáme dodavatele o zlepšení parametrů jejich produktů tak, aby splňovaly stále vyšší požadavky na certifikace Cradle to Cradle. Dobrým příkladem je certifikace našich izolačních zasklení. Abychom splnili kritéria pro materiálové složení, zapojili jsme 20 různých dodavatelů. Byl to dost náročný proces, ale pomáhá nám to budovat důvěru zákazníků.

Z pohledu zákazníka architekti stále častěji vyžadují produkty, které zaručují udržitelnost jejich projektů. S produkty Cradle to Cradle CertifiedTM vědí, že mohou tuto záruku poskytnout, a navíc získat vyšší hodnocení, když se snaží získat certifikaci pro zelené budovy, jako je například LEED."

Jak certifikace Cradle to Cradle Certified umožnila společnosti AGC dosáhnout neustálého zlepšování jejích vnitřních operací a environmentální výkonnosti?

"Rozšíření počtu našich produktů s certifikací Cradle to Cradle CertifiedTM nám přineslo řadu výhod v rámci společnosti. Například spolupráce s interními zúčastněnými stranami při sběru dat začala být pružnější a výraznější. Naše závody a další zúčastněné strany jsou lépe obeznámeny s požadavky Cradle to Cradle CertifiedTM a uvědomují si, jak nám pomáhají vyvíjet a vyrábět produkty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. Požadavky Cradle to Cradle jsou totiž začleněny také do naší metodiky výzkumu a vývoje (V&V), což zajišťuje, že naše oddělení V&V, prodeje a marketingu a udržitelnosti budou úzce spolupracovat na vývoji, výrobě a uvádění produktů Cradle to Cradle CertifiedTM na trh. "

Používání produktového standardu Cradle to Cradle CertifiedTM k certifikaci našich výrobků podporuje náš závazek k trvalému zlepšování tím, že nám poskytuje rámec pro optimalizaci našich produktů z hlediska environmentální výkonnosti.

"Příkladem toho je přechod produktů z certifikace podle Cradle na Cradle CertifiedTM ve verzi 1 a 2 na verzi 3. Ve skutečnosti totiž došlo mezi dvěma prvními verzemi a třetí verzí k obrovským změnám, takže opětovná certifikace našich produktů podle požadavků Cradle to Cradle CertifiedTM verze 3 byla pro naše týmy docela náročná. Ale i tohoto úkolu jsme se zhostili a práce spojené s verzí 3 nás donutily provést určité optimalizace, jejichž výsledkem byla jasně patrná zlepšení a lepší úroveň certifikace. Například naše vrstvené sklo získalo ve verzi 3 napoprvé certifikaci na úrovni Bronze, ale díky spolupráci s dodavateli, kteří zlepšili zdravotní nezávadnost materiálu, jsme nakonec dokázali získat úroveň Silver. Při vývoji našich nových zrcadel jsme se okamžitě začali zabývat oblastmi, které nám bránily v získání lepší certifikace pro náš standardní produkt. A tak mohlo naše zrcadlo Mirox 4Green získat certifikát Silver.

Certifikace Cradle to Cradle také hrála klíčovou roli při optimalizaci environmentální výkonnosti naší organizace a také environmentální výkonnosti jednotlivých produktů: Naším cílem je stát v čele vývoje nových produktů s lepší environmentální výkonností během jejich životnosti a snaha o zlepšení našich produktů a procesů je součástí naší strategie udržitelnosti: 50 % našeho rozpočtu na výzkum a vývoj je věnováno udržitelným řešením.

Od roku 1998 se nám podařilo snížit množství odpadu z výroby odesílaného na skládku o 95 % (počítáno na rovnocenném základě). V roce 2019 činil náš odpad odesílaný na skládky 1,7 %, což znamená, že bylo recyklováno 98,3 % materiálu, který byl dříve považován za odpad. Na každou tunu CO2 emitované činností AGC Glass Europe pak díky energeticky úsporným produktům zamezíme emisím ve výši téměř 11 tun CO2. Kromě toho se nám od roku 1998 do roku 2019 podařilo snížit spotřebu vody o 73 % (počítáno na srovnatelném základě)."

expertdeepthi2
Jakým výzvám a / nebo příležitostem v oblasti udržitelnosti může společnost AGC (a průmysl vůbec) čelit v příštích několika letech?

"Jednou z výzev, kterým čelíme, když se díváme do budoucnosti, je to, že jako energeticky náročné odvětví se nemůžeme spoléhat pouze na obnovitelné zdroje energie k vytápění našich pecí – i když maximálně dopad našich průmyslových činností maximálně omezíme. To je realita, které musíme čelit. Proces vývoje verze 4 produktového standardu Cradle to Cradle CertifiedTM pomáhá vnést do této problematiky světlo – a objasnit, jak mohou průmyslová odvětví, jako je to naše, vyžadovat, aby měla možnost splnit požadavky na dekarbonizaci s ohledem na množství CO2 ušetřeného díky používání jejich produktů. V tomto duchu aktivně pokračujeme v práci v souladu s programem EU pro dekarbonizaci a také participujeme na Evropském systému emisního obchodování."