Serge Martin Testimony avatar
Serge Martin
Manager

FINEO umožňuje navrhovat novou generaci vysoce výkonných oken a renovovat okna stávající.

Stručný životopis 

Serge Martin má ve společnosti AGC Glass Europe na starosti dva nově vznikající obchodní útvary: Fineo Glass a RenoWindow. Po dokončení inženýrského studia strávil Serge několik let ve výzkumu a vývoji a v architektonickém poradenství, než v roce 1999 nastoupil do společnosti AGC. Od roku 2007 do roku 2016 pracoval v oblasti marketingu, prodeje a generálního managementu pro opracované i neopracované sklo ve společnosti AGC Glass Europe i AGC Glass North America. Jako člen týmu Industrial and New Business Development  nyní zaměřuje své síly na rozvoj dvou slibných a převratných iniciativ.

Můžete vysvětlit, v čem spočívá tajemství vakuové technologie použité u systému FINEO?

„Tajemství a kouzlo skla FINEO tkví ve vakuové mezeře. V běžném dvojskle je 12mm nebo 16mm mezera mezi tabulemi skla vyplněna suchým vzduchem nebo izolačním plynem. FINEO má však pouze mezeru 0,1 mm, ve které je vakuum (tj. žádný vzduch ani plyn). Jinými slovy, jednotka FINEO se skládá ze dvou skleněných tabulí, z nichž každá je silná 3 až 6 mm a jedna je opatřena superizolačním povlakem (1). Obě tabule jsou odděleny vakuovou mezerou. Malé, téměř neviditelné mikroválečky rozmístěné v celé mezeře zabraňují tomu, aby se obě skleněné tabule působením vnějšího tlaku dotýkaly. Tloušťka celého izolačního zasklení není ani 1 cm!“

(1)Velmi tenká a prakticky neviditelná vrstva oxidu kovu s nízkou emisivitou nanesená na povrch skla, která zlepšuje jeho izolační vlastnosti při chladném počasí tím, že odráží vycházející teplo zpět do interiéru místnosti.

Serge MartinFineo-Experttalk
Díky čemu má FINEO lepší izolační vlastnosti a proč propouští více jasu a je i ekologičtější?

„FINEO se má čím chlubit - především to jsou tepelně a zvukově izolační vlastnosti, které jsou stejně dobré nebo dokonce lepší než u trojskel. A jednotka dané velikosti má jen čtvrtinovou až pětinovou tloušťku a jen dvoutřetinovou hmotnost. Navíc je tak tenké, že zajišťuje lepší světelnou prostupnost (80 %) a může jím proudit o 15 % více přirozeného světla než u izolačního trojskla - méně skla totiž znamená více světla. Více světla také znamená více solárních tepelných zisků uvnitř budovy, což zase znamená menší potřebu vytápění. Na rozdíl od izolačních dvojskel a trojskel, která obsahují distanční rámečky, lepidla a další komponenty, je FINEO také plně recyklovatelné.

A konečně je atraktivnější než několik konkurenčních výrobků na trhu, protože k vytvoření vakua nepotřebuje neestetický evakuační port.“

Lze systém FINEO použít v různých typech projektů, jako jsou novostavby, renovace a rekonstrukce?

„Vakuové izolační zasklení lze kombinovat se skly s protisluneční ochranou, bezpečnostními skly, akustickými skly a dalšími typy skel, aby bylo dosaženo dokonalého multifunkčního řešení pro daný projekt. Lze je použít v novostavbách (terciárních i obytných) i při renovacích. Projekty renovací představují v Evropě významný potenciální trh, protože FINEO lze snadno instalovat do stávajících rámů - stačí odstranit stávající jednoduché zasklení nebo dvojsklo první generace a nahradit je sklem FINEO, samozřejmě za předpokladu, že jsou rámy stále v dobrém stavu.

Vakuové izolační zasklení je ideálním řešením pro zachování autenticity historických fasád, které jednoduše nebyly navrženy pro moderní okna. V kombinaci s různými typy restaurátorských skel FINEO dokonale ladí s původní estetikou oken instalovaných mezi léty 1880 až 1960.“

Serge MartinFineo-Experttalk
Proč je FINEO tak perspektivním výrobkem?

„V době, kdy se věnuje velká pozornost programu Zelená dohoda pro Evropu a uhlíkové neutralitě, umožňuje sklo FINEO navrhnout novou generaci vysoce účinných oken a renovovat stávající okna pomocí nejefektivnějších a nejekologičtějších dostupných technologií zasklení, a to vše za rozumnou cenu. Tohoto významného pokroku v oblasti energetické transformace budov umožňuje dosáhnout produkt, který získal belgickou cenu za energii a životní prostředí 2019 v kategorii Udržitelná energie.“

Serge MartinFineo-Experttalk

Vývoj izolačních skel v čase

Součinitel tepelné izolace zasklení (hodnota Ug) se udává v W/(m2K), tato hodnota představuje tepelnou ztrátu na m2 zasklení při daném teplotním rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Čím nižší je tato hodnota, tím nižší jsou tepelné ztráty a tím lepší jsou izolační vlastnosti.

Původně mívala jednoduchá zasklení hodnotu Ug 5,8. Koncem 70. let minulého století se objevila první generace běžných izolačních dvojskel, která měla hodnotu Ug 2,8. Jinými slovy, izolační vlastnosti dvojskel byly dvakrát lepší než u jednoduchého zasklení. O několik desítek let později se objevila vysoce výkonná superizolační dvojskla se superizolačním povlake na vnitřní straně dvojskla, který snížil hodnotu Ug téměř na 1 - izolační vlastnosti jsou tedy téměř šestkrát lepší než u běžného jednoduchého zasklení.

Tím se dostáváme k dnešnímu vakuovému izolačnímu zasklení, revolučnímu typu izolačních dvojskel s úžasnou hodnotou Ug na úrovni pouhých 0,7 - jinými slovy, se stejným výkonem jakého dosahují izolační trojskla, ale při čtvrtinové až pětinové tloušťce.