sean Testimony avatar
Sean Haynes
,
 
Výkonný ředitel
-
Fire Glass UK

Škála AGC Pyrobel má pro to, co nabízíme, zásadní význam. AGC je vysoce profesionální a nápomocný dodavatel, zejména pokud jde o řešení technických dotazů jménem našich zákazníků a o podporu našeho zákaznického testovacího programu. Máme velice produktivní vztah.

Jak Pyrobel pomáhá zákazníkům uspokojovat jejich potřeby na měnícím se specializovaném trhu se sklem

Trh protipožárního skla je vysoce specializovaný trh, kde se uplatňují důkladnější testy a předpisy než na trhu se standardním sklem. Je velmi důležité navázat dobrou spolupráci s nejlepšími dodavateli a znát jejich produkty. Pyrobel nabízí řadu řešení, jak tento požadavek splnit.

Britská reference v odvětví protipožárních skel

Fire Glass UK (www.fireglassuk.com) má na trhu protipožárních skel a ostatních speciálních sklářských výrobků vedoucí postavení. Od svého založení v roce 2008 společnost usilovala o to, aby před svými zákazníky dostála tomu, co jako firma slibuje: bezpečnost, kvalitu a servis.

Fire Glass UK řeže, zpracovává, distribuuje a instaluje protipožární sklo. Společnost také vyrábí izolační zasklení (IGU) obsahující protipožární sklo. Má Atestaci 1, která potvrzuje úroveň výkonnosti daného výrobku. „Většina činnosti Fire Glass UK spočívá v instalaci protipožárních skel do nových rámů v nových budovách,“ vysvětluje Sean Haynes, výkonný ředitel Fire Glass UK. Příležitostně firma také montuje protipožární sklo do stávajících rámů. Fire Glass UK si klade za cíl být „jediným kontaktním místem“, které zákazníkům nabídne takové sklo jaké chtějí, ve chvíli, kdy jej potřebují a za korektní cenu. Kromě protipožárních skel jsou v jejich nabídce také skla bezpečnostní.

testimonialpyrobel3
Vysoce specializovaný trh

Podle Seana je hlavní silnou stránkou, která společnost odlišuje od konkurence, její přístup zaměřený na zákazníka. Fire Glass UK velmi úzce spolupracuje se svými zákazníky, pokud jde o vývoj a testování produktů. To znamená, že její závazek k provádění akreditačních a certifikačních testů a plnění požadavků norem má zásadní význam. Hlavní důraz je kladen na pomoc zákazníkům při uspokojování jejich potřeb na měnícím se specializovaném trhu se sklem.

testimonialpyrobel
Spolupráce pouze s nejlepšími dodavateli

Podle Seana je hlavní silnou stránkou, která společnost odlišuje od konkurence, její přístup zaměřený na zákazníka. Fire Glass UK velmi úzce spolupracuje se svými zákazníky, pokud jde o vývoj a testování produktů. To znamená, že její závazek k provádění akreditačních a certifikačních testů a plnění požadavků norem má zásadní význam. Hlavní důraz je kladen na pomoc zákazníkům při uspokojování jejich potřeb na měnícím se spPři hledání dodavatele protipožárního skla hledala společnost Glass Fire UK tu správnou kombinaci dobré pověsti, kvality, ceny a služeb, která jim pomůže plnit její příslib zajišťování bezpečnosti, kvality a služeb. Firma se rozhodla pro spolupráci s AGC. „Škála AGC Pyrobel má pro to, co nabízíme, zásadní význam. AGC je vysoce profesionální a nápomocný dodavatel, zejména pokud jde o řešení technických dotazů jménem našich zákazníků a o podporu našeho zákaznického testovacího programu,“ říká Sean. „Máme velice produktivní vztah." ecializovaném trhu se sklem.