Franky Symoens Testimony avatar
Franky Symoens
,
 
Managing Director
-
Polypane Glasindustrie

Pro daný projekt jsme mezi skly nabízenými na trhu narazili na službu Coating on Demand společnosti AGC, která se brzy ukázala jako nejlepší řešení, protože zaručovala stejný estetický vzhled jako originál. Když byla maketa Coating on Demand umístěna vedle původního zasklení ze 60. let, podoba byla neuvěřitelná.

Nedávno jsme měli možnost navštívit areál bývalé Royale Belge v Bruselu, kam nás doprovázel Franky Symoens, ředitel společnosti Polypane Glasindustrie.

Belgický rodinný podnik Polypane specializující se na výrobu skel pro venkovní i vnitřní použití se již více než 75 let podílí na mnoha stavebních projektech i renovacích po celém světě. V současné době dodává tato společnost zasklení pro rekonstrukci objektu Royale Belge v Bruselu. Budova, kterou v polovině šedesátých let navrhli renomovaní architekti René Stapels a Pierre Dufau, byla postavena v letech 1967-1970, a až do roku 2017 v ní sídlila pojišťovna AXA. Po kompletní rekonstrukci byla nyní přeměněna na multifunkční komplex respektující památkovou hodnotu objektu.

Jaký přístup jste zvolili při zasklívání památkově chráněné fasády?

Fasádní zasklení bylo u tohoto projektu obzvláště důležité. Royale Belge je kultovní památkově chráněnou budovou v Bruselu. Na fasádu věže ve tvaru kříže bylo původně použito sklo, které se ve své době nazývalo Stopray Gold 40/27. Šlo o zasklení zlatavého odstínu, který byl v šedesátých letech velmi populární, ale nepropouštělo do budovy mnoho přirozeného světla. Vzhledem k tomu, že jsme museli respektovat památkovou hodnotu budovy, bylo naším úkolem nalézt sklo, které by zajistilo vyšší prostupnost přirozeného světla a lepší energetické charakteristiky, avšak zároveň mělo při pohledu zvenčí stejnou barvu i vzhled.

Popisek: Budova Royale Belge v průběhu renovace – červenec 2022

Jak se vám podařilo u tohoto projektu vyřešit zasklení?

Jakožto nezávislý výrobce zasklení se vždy snažíme našim zákazníkům nabídnout řešení, které by co nejlépe odpovídalo jejich požadavkům. Za tímto účelem úzce spolupracujeme s různými výrobci skel. Pro daný projekt jsme mezi skly nabízenými na trhu narazili na službu Coating on Demand společnosti AGC, která se brzy ukázala jako nejlepší řešení, protože zaručovala stejný estetický vzhled jako originál. Když byla maketa Coating on Demand umístěna vedle původního zasklení ze 60. let, podoba byla neuvěřitelná.

Popisek: Mock-up AGC začleněný do původní fasády: estetický dojem je identický

A co ostatní zasklení použité v budově?

Společnost Polypane zajišťuje zasklení 9 000 m² fasády sklem Coating on Demand, ale je zde i zbývající část projektu. Ve spodní části budovy, kde bylo nutné použít velké skleněné tabule od podlahy ke stropu, jsme instalovali 1 500 m² skla ipasol Ultraselect 62/29 OverSized (1725 x 7432 mm) s povlakem s protisluneční ochranou. A v mezipatře právě instalujeme 2 000 m² skla ipasol Ultraselect 62/29 rovněž s povlakem s protisluneční ochranou.

Popisek: Instalace velkoformátových skel OverSized – červenec 2022

Zohlednění budoucího vývoje

Renovace památkově chráněných budov se řadí mezi náročné projekty, protože určité původní prvky je třeba buď zachovat, nebo nahradit obdobnými materiály s lepšími vlastnostmi. Velké úsilí je věnováno zvýšení energetické účinnosti budovy a její udržitelnosti v budoucnu, zejména díky lepší izolaci, použitím solárních panelů apod. Jen výměna původního kultovního skla zlatavého odstínu použitého na fasádě povede ke snížení energetické spotřeby o 4 %. Po renovaci bude budova Royale Belge neutrální z hlediska emisí CO2 a měla by být na dobré cestě k získání certifikátu BREEAM Excellent. Dokončení projektu je naplánováno na jaro 2023.