Benoit Muylkens
,
 
Profesor
-
Univerzitě v Namuru (Belgie)

Sklo Planibel Easy vyrobené společností AGC vede k rychlejšímu rozpadu viru než jiné materiály, jako je plast nebo neošetřené sklo.

Společnost AGC se rozhodla provést výzkum doby infekčnosti koronaviru ulpívajícího na skle, aby mohla svým zákazníkům nabídnout nějaké řešení. Studii provedl profesor Benoit Muylkens a jeho tým na Univerzitě v Namuru (Belgie) ve spolupráci s Hôpitaux de Paris (Francie). „Virus se může přenášet dvěma způsoby: přímo nebo prostředím. V prostředí tento virus buď bude, nebo nebude přetrvávat, v závislosti na materiálu, s nímž přijde do styku. Chtěli jsme tedy porovnat chování viru při kontaktu s plexisklem nebo různými typy skla,“ vysvětluje profesor Muylkens.

Díky této studii jsme zjistili, že sklo Planibel Easy opatřené povlakem má vynikající schopnost ničit viry ulpívající na jeho povrchu v případě, že dojde k aktivaci denním světlem. Doba inaktivace viru na povrchu Planibel Easy je až o 40 % rychlejší než na jiných materiálech, jako je sklo nebo plexisklo.

Benoit Muylkens

Nezávislý kritický pohled na zjištění studie Univerzity v Namuru poskytl tým biostatistiků z Hôpitaux de Paris. Tito vědci prokázali, že na skle Planibel Easy aktivovaném denním světlem (fotoaktivace) skutečně dochází ke statisticky významnému poklesu infekčnosti viru. „Díky této studii jsme zjistili, že sklo Planibel Easy opatřené povlakem má vynikající schopnost ničit viry ulpívající na jeho povrchu v případě, že dojde k aktivaci denním světlem. Doba inaktivace viru na povrchu Planibel Easy je až o 40 % rychlejší než na jiných materiálech, jako je sklo nebo plexisklo,“ dodává profesor Muylkens.

Zjištění studie potvrzují, že Planibel Easy aktivovaný denním světlem vede k rychlejšímu rozpadu koronaviru v porovnání s jinými materiály. Jedná se tedy o řešení, které je ideální pro snížení přenosu viru ve frekventovaných oblastech, jako jsou veřejné prostory, veřejná doprava a budovy.