Gilles Marty Testimony avatar
Gilles Marty
,
 
ředitel
-
INCA Architectes

Prostudovali jsme všechny detaily a na uvedených řešeních jsme úzce jsme spolupracovali se společností AGC, abychom zajistili, že všechny použité typy zasklení budou dokonale sladěny a vytvoří příjemný celkový vzhled.

Nové kancelářské prostory pro výjimečného výrobce koňaku

Gilles Marty, ředitel francouzské architektonické kanceláře INCA, která se již více než 20 let specializuje na výjimečné projekty, nám přiblížil vznik a realizaci nového administrativního centra světoznámého výrobce koňaku Rémy Martin:

„Při navrhování nového administrativního centra pro společnost Rémy Martin bylo naším úkolem vytvořit novou budovu o rozloze 5 000 m² s otevřenými kancelářemi a kolektivními prostory, kde by hrálo klíčovou roli světlo.“

Ambiciózní projekt

„Šlo o ambiciózní projekt, ale respektující lidské měřítko,“ říká Gilles Marty. „Cílem bylo vytvořit moderní budovu pro všechny administrativní pracovníky společnosti Rémy Martin. Od samého počátku jsme nechtěli navrhovat tradiční kancelářskou budovu, ale spíše opravdové prostředí pro život, v němž o úspěchu projektu rozhoduje koncepce prostoru, pohodlí, rozmanitost prostředí, atmosféra a pohoda při práci.“

AGC-remy-martin-cognac
Architektura inspirovaná tradicí výroby koňaku

Při projektování se kancelář INCA inspirovala typy a tvary sklepů, kde probíhá zrání koňaku. Dvě velké budovy, v nichž se nacházejí kanceláře a společenské prostory, jsou umístěny uprostřed krajinářsky upraveného parku. Budovy jsou propojeny zastřešenými přechody a lávkami. Byly navrženy jako dům, kterým se dá procházet, a vynaložili jsme mnoho úsilí, aby návštěvníci a zaměstnanci mohli chodit z jednoho oddělení do druhého, z restaurace do kanceláří, do posilovny a dalších prostor. Všechny tyto trasy vedou místy s velmi různorodou atmosférou a prostředím.

Remy martin
Prosklení vybrané pro dosažení harmonického vzhledu prozářeného světlem

Klíčovým prvkem projektu bylo světlo. Čiré zasklení vytváří světelné a estetické variace a současně poskytuje ničím nerušený výhled do parku a vnitřních zahrad. Neprůhledné partie jsou obloženy smaltovaným sklem, které vytváří reflexní efekty a zároveň zajišťuje kontinuitu s čirým zasklením na všech fasádách. Reflexní zasklení průchozích tras a čelních oken propouští světlo a zároveň poskytuje optimální ochranu proti slunečnímu záření. Zde se architekti z kanceláře INCA rozhodli pro sklo s protisluneční ochranou a tepelně izolačními vlastnostmi ipasol 70/37. Tento výrobek, použitý téměř na celém projektu, v sobě spojuje nízkou emisivitu s vysokou prostupností světla a zajišťuje neutrální vzhled. Kromě toho bylo pro čelní okna vybráno sklo ipasol 25/17 s nízkou emisivitou a vynikající protisluneční ochranou.

„Prostudovali jsme všechny detaily a na uvedených řešeních jsme úzce jsme spolupracovali se společností AGC, abychom zajistili, že všechny použité typy zasklení budou dokonale sladěny a vytvoří příjemný celkový vzhled,“ uzavírá Gilles Marty.