philippesamyn Testimony avatar
Philippe Samyn
,
 
Stavební inženýr, architekt, zakladatel a partner
-
Philippe SAMYN and PARTNERS

Studie a posudky poukazují na přínosy přirozeného denního světla pro budovy, mezi něž patří nižší úroveň stresu, vyšší produktivita a lepší pohoda uživatelů.

Zachování genia loci

Belgická architektonická firma Philippe SAMYN and PARTNERS (www.samynandpartners.com) se proslavila architektonickými návrhy a realizací velkých projektů pro soukromý i veřejný sektor. Vybudovala například ústředí společnosti AGC Glass Europe v Louvain-la-Neuve v Belgii a novou budovu Rady Evropy v Bruselu.

„Trvalou výzvou pro naši firmu je nastolit harmonii mezi aspiracemi klienta a atmosférou dané lokality (genius loci),“ říká Philippe Samyn, stavební inženýr, architekt, zakladatel a partner pro designovou problematiku ve firmě. Doufá, že se tato snaha stane trvalým rysem firmy a svůj cíl vyjadřuje věcnějším způsobem: Chceme budovat nejkrásnější, energeticky nejúčinnější a nákladově nejefektivnější stavby." Odvážné a odlehčené tvary, materiálová úspornost, spolehlivost konstrukcí, smysl pro nadčasovost a ohleduplnost k životnímu prostředí – to jsou vlastnosti, které v jeho práci rozpoznal tisk i odborná literatura.

Testimonialsamyn4
Vedoucí představitelé EU jsou v bezpečí za inovativní skleněnou konstrukcí

Kompletně rekonstruovaný Residence Palace, který se nachází přímo v srdci evropské čtvrti v Bruselu, slouží jako sídlo Evropské rady. Komplex vyniká svou inovativní konstrukcí s dvojitou fasádou zhotovenou z mozaiky tvořené 3 750 restaurovanými dřevěnými okenními rámy, které pocházejí z jednotlivých členských států, a vnitřním atriem s budovou ve tvaru lucerny. AGC Glass Europe dodala veškeré potřebné sklo (30 000 m2) pro dvouplášťovou fasádu, lucernu, kabiny překladatelů a výtahy. Specifikace byly nesmírně náročné, protože všechna skla musela mít stejný odstín navzdory různé požadované tloušťce. Díky vynikající světelné prostupnosti a barevnému podání bylo zvoleno sklo Planibel Clearvision.

Testimonialsamyn5
Protože sklo znamená světlo

V jedné ze svých knih se Philippe Samyn obsáhleji rozepisuje o světle a skle a říká: „Transparentnost a reflexe jsou podstatou mé práce a já se na ně neustále spoléhám.“ A v tomto bodě je sklo věrným spojencem v naší práci. Znovu potvrdil zjevnou skutečnost, že „sklo je jediným materiálem, který může plně zaručit průhlednost“. Stojí si opravdu za svým názorem, že pouze sklo, které je maximálně křišťálově čiré, může zajistit „stejné vnímání barev, jako kdyby vůbec na daném místě nebylo“. Samozřejmě, pokud samotné zasklení nemá nějakou uměleckou funkci. V tomto ohledu jej těší, že bylo dosaženo pokroku a že se současná doba konečně odklání od reflexního skla.

Testimonialsamyn2
Co nejneutrálnější, prosím

Pro zajištění protisluneční ochrany a tepelné izolace upřednostňuje Philippe Samyn aplikaci neutrálního povlaku na Planibel Clearvision, čiré sklo s nízkým obsahem železa od AGC. „Z důvodu energetické účinnosti související s protisluneční ochranou je velmi lákavým řešením snížit plochu oken nebo celkovou světelnou prostupnost," říká. „To úzce souvisí s rozsáhlejším využíváním umělého osvětlení. Ústupky v zájmu optimálního využití energie však často vedou k velkým proskleným okenním rámům.“ Kombinace neutrálního povlaku se sklem Planibel Clearvision zajišťuje uživatelům budov jedinečnou estetiku a výjimečný komfort.