AGC-Moustier
2022-09-21
Společnost AGC Glass Europe neustále pracuje na snižování dopadu svých výrobních procesů na životní prostředí, aby zajistila udržitelnou budoucnost. V rámci svého plánu na dosažení uhlíkové neutrality Skupina nyní oznámila, že koncem roku 2022 nabídne novou škálu skla float s výrazně sníženou uhlíkovou stopou méně než 7 kg CO2 na m2 u čirého skla (tloušťka 4 mm).
Tento krok umožní společnosti AGC – jednomu z největších světových výrobců plochého skla – snížit emise uhlíku vznikající při výrobě tohoto plaveného skla o více než 40 % [1] .

K dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 je třeba vzít v úvahu všechny části hodnotového řetězce. To zahrnuje dekarbonizaci procesů výroby skla a také eliminaci všech emisí CO2 z dodavatelského řetězce před našimi procesy a dalších nepřímých emisí. Společnost AGC, která řeší všechny emise z hodnotového řetězce, může nyní oznámit první kroky na své cestě k uhlíkové neutralitě: společnost uvede na trh do konce roku 2022 novou škálu skla float se sníženou uhlíkovou stopou.

Výroba skla s nízkou uhlíkovou stopou: komplexní přístup

AGC zaujímá komplexní přístup k udržitelné výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou:

1. Udržitelné zdroje surovin

2. Použití vysoce výkonných tavicích pecí

3. Větší využití střepů (recyklované sklo)

4. Využití zdrojů zelené energie

5. Optimalizace přepravy v rámci Skupiny pro dokončovací procesy

6. Optimalizace přepravy hotových výrobků

Uplatnění komplexního přístupu při první výrobě skla s nízkou uhlíkovou stopou v závodě Moustier

Prvním závodem AGC Glass Europe na výrobu skla s nízkou uhlíkovou stopou se stane výrobní závod AGC v belgickém Moustier, a to proto, že již byl úspěšně přestavěn, aby splňoval požadované přísné podmínky.

Závod Moustier je centrálně umístěný pro získávání udržitelných surovin a strategicky umístěný pro optimální dodávky zákazníkům.

1. Udržitelné zdroje surovin

Moustier – první závod na výrobu plaveného skla založený v kontinentální Evropě – těží mimo jiné z místní dostupnosti velmi kvalitního písku, který před použitím při výrobě plaveného skla vyžaduje minimální úpravu. Již několik let se 75 % surovin – nejen písek, ale i další suroviny – dopravuje na lodích do závodu po řece Sambre, aby se vyložilo přímo v závodě.

Klíčovou surovinou pro výrobu skla je soda, protože snižuje teplotu tavení písku, který je jeho hlavní složkou. Uhlíková stopa sody se významným způsobem liší podle procesu použitého k její výrobě. Závod v Moustier bude vyrábět sklo s nízkou uhlíkovou stopou na bázi uhličitanu sodného s nižší uhlíkovou stopou.

2. Použití vysoce výkonných tavicích pecí

Jedna z pecí v Moustier již těží z nedávné opravy za studena (tavicí pece jsou kompletně renovovány každých 15 až 18 let) a využívá nové technologie, jako je elektrický příhřev, který využívá elektřinu k roztavení písku, aby se snížila závislost na dováženém zemním plynu. Tento inovativní výrobní proces představuje velký krok v celkovém plánu společnosti k uhlíkové neutralitě.

3. Větší využití střepů (recyklované sklo)
Závod v Moustier – nacházející se v oblasti s mnoha zpracovateli, dlouholetými zákazníky a dceřinými společnostmi Skupiny – již řadu let zvyšuje obsah střepů používaných při výrobě skla za využití několika recyklačních toků. U tohoto nového plaveného skla se sníženou uhlíkovou stopou dojde k výraznému navýšení využití recyklovaného skla na více než 50 %[2].

4. Využití zdrojů zelené energie

AGC bude ve svých závodech maximalizovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ve své domovské zemi Belgii jsou všechny střechy výrobních závodů a kanceláří vybaveny fotovoltaikou integrovanou do budovy, což snižuje uhlíkovou stopu společnosti. Kromě toho má společnost dokonce vlastní větrnou turbínu, kterou provozuje v závodě Seneffe, jen pár kilometrů od Moustier.
V závodě Moustier bude dodatečná obnovitelná elektřina dodávána z energetických projektů v areálu závodu i mimo něj (včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a fotovoltaických panelů).

5. Optimalizace přepravy v rámci Skupiny pro dokončovací procesy

Logistika je také součástí komplexní strategie AGC. Aby se co nejvíce zlepšila synergie mezi výrobou a dokončovacím procesem a snížily se doprava a emise CO2, AGC vrství skleněné tabule do bezpečnostního skla v samotném závodě Moustier, zatímco povlaky se na sklo nanášejí v závodě Lodelinsart, vzdáleného pouhých 25 km.

6. Optimalizace přepravy hotových výrobků

Strategická poloha závodu v Moustier nabízí optimální přepravní vzdálenosti pro hotové výrobky. Okolní oblasti severní Francie, zemí Beneluxu a západního Německa jsou hustě osídlené a mnoho milionů zákazníků je vzdáleno do 250 km.

Škála skla s nízkou uhlíkovou stopou nabízející různé možnosti zpracování

Do konce roku 2022 Skupina uvede na trh svou novou škálu skla float s nízkým obsahem uhlíku na bázi čirého plaveného skla, jehož uhlíková stopa se snížila o více než 40 % (ve srovnání se základním sklem AGC Glass Europe): méně než 7 kg CO2 na m2 pro čiré sklo (tloušťka 4 mm).

Toto sklo s nízkým obsahem uhlíku bude dále zpracováváno do klíčových produktů AGC:

  • Bezpečnostní sklo: škála Stratobel a Stratophone
  • Sklo s tepelnou izolací: škála iplus
  • Sklo s protisluneční ochranou: škály Stopray, ipasol a Energy

Tato nová skla s nízkou uhlíkovou stopou budou mít stejný vzhled, kvalitu a technické vlastnosti jako tradiční výrobky AGC z plaveného skla.

AGC poté plánuje využít zkušenosti získané ve svém závodě v Moustier a postupně přenese svou nízkouhlíkovou strategii do dalších závodů, počínaje závodem v Seingbouse ve Francii začátkem roku 2023.

[1] V porovnání se základním sklem AGC Glass Europe: EPD „Planibel“ v databázi INIES

[2] Celkové množství střepů použitých pro výrobu čirého skla je obvykle kolem 20 %.

Davide Cappellino, prezident AGC Architectural Glass Europe & Americas Company, uzavírá: „Naše první škála skel s nízkou uhlíkovou stopou je klíčovým milníkem v plánu společnosti AGC na snižování emisí uhlíku. Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům nabídnout sklo, které od těžby surovin až po konečnou instalaci vytváří o cca 40 % méně CO2 než naše standardní sklo. Jde o zásadní snížení a velký krok směrem k uhlíkové neutralitě ve stavebnictví.“