GlassThicknessTool
2021-07-22
AGC Glass Thickness Calculator (kalkulačka pro určení tloušťky skla) byl upraven dle norem ASTM (Americká společnost pro testování a materiály).

AGC Glass Thickness Calculator je nyní nedílnou součástí AGC Glass Configuratoru a je určen pro svislá a šikmá zasklení, u nichž se předpokládané zatížení skládá ze zatížení větrem, sněhem nebo změnou tlaku v dutině. Nástroj je nyní kompatibilní s normami ASTM 1300 a EN 16612 s národními kombinacemi zatížení.

S touto nejnovější verzí nabízí společnost AGC flexibilní nástroj umožňující konzervativní návrh zasklení fasády a střechy s využitím nejmodernějších metod výpočtů založených na Maffeis Engineering.