Innovationwave2
2021-03-04
Dobře izolovaný prostor je špatně připojený prostor. Je to pravda? Určitě ano, pokud nejsou přijata vhodná opatření k nápravě situace. Naše nové zasklení WAVETHRU™ je jedním z účinných řešení pro usnadnění průchodu telekomunikačních signálů sklem.
Není tu signál!

V současné době dochází k tomu, že stavby s dobrou izolací stěn a střechy s kovovou konstrukcí osazené navíc izolačními skly s povlakem, blokují rádiové vlny. Obvodovým pláštěm budov proniká pouze 0,1 % vln využívaných mobilními telekomunikačními sítěmi (ve frekvenčním rozsahu 0,4 až 6 GHz), ve špatně izolovaném prostoru je to zhruba 50 %. Znamená to tedy ztrátu signálu ve výši 30 dB: jinými slovy, žádný signál!

WAVETHRUTM je povrchová úprava zasklení, která umožňuje, aby telekomunikační signál snáze pronikal do budov a koloval v nich. Na stávající zasklení se aplikuje laserová technologie, jejíž dopad je pouhým okem absolutně neviditelný. WAVETHRUTM není vidět ani zevnitř, ani zvenčí.

Pro přenos signálu v interiéru již není třeba tolika dalších aktivních systémů

Ve výsledku pomáhá WAVETHRUTM zvýšit zisk signálu až o 25 dB, přičemž má zanedbatelný dopad na primární funkce skel s povlakem (izolace, protisluneční ochrana, světelná prostupnost). Další výhodou je, že s WAVETHRUTM se lze vyhnout alternativnímu řešení problémů s připojením používaným ve velkých budovách, kde bývají instalovány aktivní systémy s přímým připojením k operátorovi pomocí optického kabelu, které slouží pro přenos signálů směrem dovnitř a ven z objektu. Náklady na pořízení, instalaci a údržbu těchto systémů jsou značné. WAVETHRUTM je bezúdržbová a energeticky nenáročná alternativa k těmto systémům, tedy jednoduché, neinvazivní řešení.

Zdravotní benefity?

WAVETHRUTM poskytuje uživatelům objektů lepší příjem telefonu. Telefony osob v objektech zase méně zatěžují své antény při připojení k základnové stanici, což znamená, že pro připojení potřebují méně energie. Méně energie znamená menší množství emitovaných vln. Takové jsou závěry studie provedené IMEC a Univerzitou v Gentu, která ukázala, že v místnosti, kde bylo zasklení ošetřeno WAVETHRUTM, je množství vln vyzařovaných telefonem sníženo čtyřnásobně. Výsledkem je, že vystavení uživatelů telefonů radiovým frekvencím je o 76 % nižší.

A pozitivní výhled?

V důsledku globálního oteplování je energetická účinnost (a tedy izolace) klíčovou součástí legislativy vztahující se na odvětví stavebnictví a dopravy. To je výhoda pro WAVETHRUTM, protože pomáhá přesvědčit osoby s rozhodovací pravomocí, že je lepší problémy předvídat a použít řešení, jako je WAVETHRUTM, místo toho, aby činily následná opatření a instalovaly základnové stanice nebo opakovače signálu, které podléhají velmi přísným podmínkám používání. Potenciální trh je obrovský, a to jak pro novostavby, tak v ještě větší míře, pokud jde o projekty renovace.