AGC-lowcarbonglass
2022-12-13
Společnost AGC Glass Europe neustále pracuje na snižování dopadu svých výrobních procesů na životní prostředí, aby zajistila udržitelnou budoucnost. První škála skel AGC s nízkou uhlíkovou stopou představuje klíčový milník na cestě společnosti k dosažení uhlíkové neutrality. Jsme velmi hrdí na to, že dnes můžeme našim zákazníkům nabídnout sklo, které od těžby surovin až po konečnou instalaci bude produkovat o 40 % méně CO2 než naše standardní sklo.

Aby bylo možné do roku 2050 vyrábět sklo s uhlíkově neutrálními emisemi, bude nutné vzít do úvahy všechny části hodnotového řetězce. Patří sem dekarbonizace procesů výroby skla a také eliminace všech emisí CO2 z dodavatelského řetězce předcházejícího výrobním postupům a odstranění dalších nepřímých emisí. Společnost AGC uplatňuje komplexní přístup k udržitelné výrobě svého skla s nízkou uhlíkovou stopou.

1. Udržitelné získávání surovin

Používání sody s nízkou uhlíkovou stopou a písku z místních zdrojů s minimálními nároky na úpravu. Tyto suroviny jsou přepravovány převážně loděmi a nákladními automobily na bionaftu.

2. Vysoce výkonné tavicí pece

Renovace našich pecí na špičkové energeticky účinné jednotky včetně využívání technologie elektrického příhřevu.

3. Větší využívání skleněných střepů (recyklované sklo)

Recyklované sklo tvoří více než polovinu surovin používaných v našem skle. Skleněné střepy z výroby i střepy vzniklé při následné spotřebě jsou získávány od místních recyklačních firem, zpracovatelů, dlouhodobých zákazníků a dceřiných společností Skupiny.

4. Využívání ekologických zdrojů energie

Výroba obnovitelné a ekologické elektřiny na místě, a to buďto v klasických elektrárnách nebo kogeneračních jednotkách. Výroba elektřiny na místě je doplněna nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů.

5. Optimalizace dopravy mezi závody Skupiny zajišťujícími dokončovací procesy

Tam, kde je to možné, a za účelem zvýšení synergie mezi výrobou a dokončovacími procesy a pro snížení objemu přepravy a emisí CO2, provádí společnost AGC vrstvení tabulí do bezpečnostních skel přímo v závodě. Povlaky se nanášejí buď přímo v závodě nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

6. Optimalizace přepravy hotových výrobků

Sklo s nízkou uhlíkovou stopou se vyrábí v závodech strategicky umístěných v blízkosti klíčových zákazníků, aby se optimalizovaly přepravní vzdálenosti pro konečné výrobky.

Základem výrobků AGC ze skla s nízkou uhlíkovou stopou je čiré plavené sklo, jehož uhlíková stopa byla snížena o více než 40 % (ve srovnání s výchozí hodnotou AGC Glass Europe): méně než 7 kg CO2 na 1 m² u čirého skla (tloušťka 4 mm).

Sklo Low-Carbon Planibel Clearlite lze použít pro klíčové škály sklářských výrobků AGC:

Tyto nové výrobky ze skla s nízkou uhlíkovou stopou mají stejný estetický vzhled, kvalitu a technické parametry jako tradiční výrobky z plaveného skla AGC.