Innovationcod1
2021-03-03
Volba odpovídajícího skla pro velké stavební projekty není snadná, protože nabídka skel s povlaky na trhu není neomezená a málokdy odpovídá přesným požadavkům projektu, pokud jde o barevné a výkonnostní parametry. Co kdyby architekti mohli pro projekt svých snů vytvářet vlastní skla na míru? Your Dreams, Our Challenge! (Vaše sny jsou pro nás výzvou!) To je základní linie AGC a my se těšíme, že se této výzvy chopíme!
Snadné vytváření virtuálních prototypů 

Společnost AGC nejprve potřebovala vyvinout proces, který by architektům umožnil definovat jejich přesné požadavky na zasklení. Středisko Technovative Centre uzavřelo partnerství s firmou Eclat Digital, specializovanou na realistické virtuální prototypování, aby problematiku začala řešit. Jejich intenzivní spolupráce vyústila ve virtuální prototypový software schopný vytvářet a definovat nová zasklení na základě přesných požadavků architektů. Tento výkonný software dokáže zobrazit, jak bude na míru vytvořené sklo s povlakem skutečně vypadat na budově v daném prostředí, a to za různých povětrnostních podmínek.

Innovationcod2
Vzorky v reálném čase

AGC poté potřebovala, aby dokázala vyrobit prototyp skla, aby si jeho vzhled mohl architekt ověřit, a na jehož následnou výrobu v širokém měřítku se bude moci firma připravit. Této výzvy se ujala společnost AGC Interpane v německém Plattlingu. Závod byl schopen na sklo aplikovat nově navržený povlak a čerstvě upravené sklo vsadit do izolačního zasklení, a to vše na tomtéž výrobním zařízení.

Zákaznické služby – prosím, poslužte si

Výsledkem se stala zakázková služba, která architektům umožňuje definovat fyzikální vlastnosti a vzhled zasklení jejich projektu, zobrazit je na obrazovce za různých povětrnostních podmínek, ověřit barvu vzorku a ukázku unikátního výtvoru si odnést. A to vše lze provést během jediného dne, v průběhu pracovní schůzky se zástupci Coating On Demand v závodě Plattling v Německu. Společnost AGC zavedla službu také v belgickém závodě v Lodelinsartu, kde lze povlaky nanášet v tepelně tvrzené verzi.