You are here

Skla s povlaky nanášenými v magnetronu (měkký povlak)

Sklo opatřené na jedné straně povlakem několika vrstev kovových oxidů nanášených ve vakuu elektromagnetickým postupem.

Toto vysoce výkonné sklo s povlakem je určeno pro následující funkce:

  •  tepelná izolace: iplus TopN+
  •  protisluneční a tepelná izolace: iplus EnergyN - iplus EnergyNT (škála iplus), Stopray, ipasol.

Vysoce výkonná skla s povlaky nanášenými v magnetronu jsou určena k použití v izolačních dvojsklech (škála Planibel Low-E, Stopray).

Škála skel