You are here

Protipožární

Skla zpomalující šíření požáru a plamenů jsou skla vrstvená bezpečnostní ze skel Planibel spojenými jednou nebo několika nabobtnávajícími vložkami.

V případě požáru tyto vrstvy expandují a přemění se v ochrannou clonu.

Škála výrobků:

  • Pyrobel
  • Pyrobelite
  • Pyropane