You are here

More Projects

Akzo Nobel Center - Amsterdam

Akzo Nobel budova pro udržitelnou budoucnost
Building Name: 
Akzo Nobel
Použití: 
Exterior
MĚSTO: 
ZEMĚ: 

Nová budova sídla společnosti Akzo Nobel získala osvědčení BREEAM. Tato přední firma působící v oblasti barev, povlaků a chemikálií si při realizaci svých nových kancelářských prostor přála zdůraznit udržitelný přístup a snahu o snižování dopadů na životní prostředí. Proto byla fasáda nové budovy jejího sídla opatřena sklem Thermobel od společnosti AGC nesoucím bronzový certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze.

Díky své nakloněné věži z ohýbaných skel má nové sídlo dynamický vzhled a současně umožňuje maximální prostupnost světelným paprskům. Na spodní části budovy bylo použito sklo Thermobel Stopray Vision-60. Většina budovy má dvouplášťovou fasádu z Thermobelu EnergyN, který zajišťuje tepelnou izolaci po dobu zimních měsíců. Díky správnému odvětrání prostoru pláště může v létě teplý vzduch volně unikat do ovzduší. Rovněž lze snadno otevírat okna, aniž by uživatelé byli vystaveni nepříznivým vlivům větru a průvanu.

Výsledek je prostě úžasný a skupina AGC je hrdá, že mohla přispět k realizaci projektu, který představuje přínos z hlediska udržitelnosti a rozvoje inovativních technologií.