You are here

FIX-IN SA

Povrchový aktivátor

-

Povrchový aktivátor FIX-IN SA musí být u všech skel AGC používán společně s fólií SAFE(+). Kapalinu je třeba aplikovat na fólii SAFE(+) před použitím silikonu FIX-IN SL.

    Výhody
  • Produkty jsou testovány pro použití na různých podkladových površích
  • Dobrá kompatibilita jednotlivých komponentů FIX-IN zabraňuje poškození laku na zadní straně skla v důsledku koroze a navíc je podpořena 5letou zárukou*.

Způsob použití:

Společnost AGC vypracovala podrobný návod k instalaci, který odborníkům pomůže dosáhnout špičkových výsledků u všech typů instalací a aplikací.

Kromě toho si můžete stáhnout snadno srozumitelnou animaci, která ukazuje hlavní kroky, jež je třeba dodržet, aby byla instalace úspěšná.

AGC také ke všem produktům FIX-IN poskytuje technické listy s kompletními informacemi o produktu a pokyny pro manipulaci a použití.

Všechny tyto dokumenty si můžete stáhnout zde.

Důležité upozornění: Se všemi produkty FIX-IN je třeba manipulovat a skladovat je v souladu s nejnovější verzí návodu k instalaci interiérových skel AGC i s technickými listy (např. FIX-IN SL je třeba skladovat při teplotě 5°C až 25°C). Musejí být dodrženy také veškeré místní pokyny a předpisy.

No performance available for this product
No document available.
No document available.
FIXIN SA SDS
CZ
Download
FIXIN SA TDS
CZ
Download
FIX-IN WARRANTY
CZ
Download
FIXIN GETTING STARTED
FIXIN INSTALLATION GUIDE
CZ
Download
No document available.

Market Office

+420 417 50 1111 (AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group)

Ostatní adresy

Produkty

FIX-IN SA

FIX-IN SA