You are here

Další novinky

Společnost AGC získala stříbrné osvědčení Cradle to Cradle CertifiedTM Silver pro protipožární skla Pyrobel a Pyrobelite

Ziskem stříbrného osvědčení Cradle to Cradle Silver pro protipožární sklářské výrobky pokračuje AGC ve svém úsilí vyrábět udržitelné sklářské výrobky. Celková úroveň certifikace, která se vztahuje na škály Pyrobel a Pyrobelite, je Silver, neboli stříbrný certifikát, s tím, že vlastnosti odpovídající zlatému certifikátu mají výrobky ve čtyřech z pěti předepsaných kritérií: opětovné využití, řádné hospodaření s vodou, obnovitelná energie a řízení uhlíkové stopy, sociální odpovědnost.

Dnes nabízí AGC Glass Europe celosvětově nejobsáhlejší portfolio sklářských produktů s certifikáty Cradle to Cradle na stupni bronz, stříbro a zlato.

Evropský lídr v oblasti protipožárních skel

S kompletní škálou protipožárních produktů a specializovanou technickou podporou hraje AGC aktivní roli v protipožární ochraně osob i konstrukcí. Značka Pyrobel(ite) představuje škálu vrstvených bezpečnostních skel poskytujících účinnou protipožární ochranu po dobu 30 až 180 minut.

Tyto výrobky jsou v souladu se všemi platnými bezpečnostními požadavky, standardy a směrnicemi. Pyrobel splňuje požadavky evropské klasifikace pro třídy E (celistvost), EW (omezení tepelného toku) a EI (celistvost a izolace).

Při použití zasklení Pyrobel nebo Pyrobelite Cradle to Cradle CertifiedTM Silver mohou architekti a projektanti poskytnout na své projekty záruku, pokud jde o dodržení kritérií udržitelnosti, a dosáhnout vyšší hodnocení v environmentálních certifikačních programech pro budovy jako je LEED.

Podrobnější informace o činnosti AGC v oblasti životního prostředí můžete získat ve Zprávě o udržitelnosti na www.agc-glass.eu.

Další informace o tom, jak mohou výrobky AGC přispět k získání environmentálních certifikátů, jako je LEED a BREEAM, získáte na stránkách www.yourglass.com/tools.

Více informací o skle Pyrobel naleznete na www.yourpyrobel.com.