You are here

Protihluková

Pro snížení zvyšujících se účinků hluku v našem každodenním životě nabízí společnost AGC Glass Europe řešení, jak dosáhnout pomocí zasklení neprůzvučnosti kolem Rw = 50 dB. Těchto akustických vlastností u jednoduchého skla a izolačního dvojskla lze dosáhnout za předpokladu:

  • zvýšení plošné hmotnosti skla
  • vložení pružného materiálu mezi skla - vrstvené bezpečnostní sklo, vrstvené bezpečnostní sklo s protihlukovou fólií (Stratophone)
  • asymetrická tloušťka jednotlivých tabulí skla
  • zvětšení meziskelní dutiny u izolačních dvojskel

Škála výrobků:

  • Stratophone: vrstvené bezpečnostní sklo se zvýšenou protihlukovou izolací
  • Škála skel