You are here

Szkło emaliowane

Szkło nieprzezierne emaliowane pokryte jest z jednej strony emalią opakową zeszkloną obróbką cieplną.

Szkło nieprzezierne emaliowane poddane lakierowaniu może być bezbarwne, ekstra-przezroczyste, barwione, refleksyjne lub ornamentowe.

Gama wyrobów nieprzeziernego szkła emaliowanego: 

  • Colorbel, szkło emaliowane  
  • Arvahcolor spandrele typu sandwich, izolacyjne.
  • Asortyment