You are here

Szkło gięte

Szkło gięte otrzymywane jest przez powolne podgrzewanie szkła płaskiego do momentu przekroczenia temperatury mięknienia. Powoduje to przybranie grawitacyjnie przez taflę szkła kształtu formy wklęsłej lub wypukłej poziomo ułożonej w piecu.

Po ukształtowaniu szkła, zostaje ono studzone w sposób kontrolowany. Ma to na celu otrzymanie końcowego produktu wolnego od naprężeń wewnętrznych.

Powyższa technika kształtowania szkła może być stosowana dla następujących rodzajów szkła: szkła bezbarwnego, szkła barwionego w masie, szkła z naniesioną pirolitycznie powłoką. Szkło gięte może być wykorzystane do wykonania szkła laminowanego, do sitodruku. Może być piaskowane.