You are here

W wersji podstawowej

Podwójne szyby (jednokomorowe)wersji podstawowej składają się z dwu tafli szklanych Planibel połączonych za pomocą ramki dystansowej. W przestrzeni międzyszybowej znajduje się powietrze lub gaz. Zespolone przez AGC Glass Europe noszą nazwę Thermobel.

Główną funkcją tych szyb jest izolacja termiczna. Zamieniając jedną z tych szyb na inną, można wprowadzić dodatkowe funkcje np. wzmocnienie izolacji cieplnej, ochronę przed działaniem promieni słonecznych, wzmocnienie bezpieczeństwa lub ozdobienie szyby.

Gama produkcji:

  • Thermobel

     

  • Asortyment