You are here

cieplna

Izolacja cieplna jest to funkcja zasadnicza, gdyż umożliwia optymalizowanie bilansu ekonomicznego i ekologicznego (tj. wpływu na środowisko poprzez zredukowanie zużycia energii grzewczej) oraz ograniczenie strat ciepła przez szyby. Im wartość U jest mniejsza, tym izolacja jest skuteczniejsza. 

  • Klasyczne oszklenie izolacyjne

    Klasyczna szyba zespolona, jednokomorowa, umożliwia zredukowanie o połowę straty energii w stosunku do pojedynczej szyby. Gama ta, opracowana przez AGC Glass Europe ponad 50 lat temu, nosi nazwę Thermobel.  

  • Oszklenie o wzmocnionej izolacji cieplnej

    Ta nowa generacja oszklenia izolacyjnego ze szkłem z naniesioną powłoką ( Sunergy, Planibel Low-E, Stopray, ipasol, iplus) pozwala na pięciokrotne zmniejszenie strat energii w stosunku do pojedynczej szyby.

    Oszklenia izolacyjne nowej generacji przyczyniają się, zgodnie z zobowiązaniami przyjętymi przez poszczególne państwa w ramach protokołu z Kyoto, do ograniczania zanieczyszczania atmosfery dwutlenkiem węgla. Liczne państwa europejskie, które wprowadziły te zobowiązania do swej polityki energetycznej, określiły standard niemożliwy do ominięcia.