You are here

Spandrele

Spandrele (nieprzezierne) maskują niezbyt estetyczną konstrukcję fasady.

W kombinacji z oszkleniem przeziernym tworzą fasady całoszklane.

W zależności od zastosowanego koloru, można uzyskać pełną harmonię lub - przeciwnie - uzyskać efekty kontrastujące.

Z punktu widzenia estetyki, dobór spandrela najbardziej dopasowanego do szyb przeziernych nie zawsze jest łatwy. Zaleca się architektom, generalnym wykonawcom i specjalistom szkła dokonania najbardziej odpowiedniego doboru spandreli.