You are here

Kontrola słoneczna

Jak wskazuje ich nazwa, szkła przeciwsłoneczne zapewniają kontrolę ilości energii słonecznej przenikającej do budynku.

Szkła przeciwsłoneczne zapewniają oszczędności przez redukcję ilości energii zużywanej przez systemy grzewcze i klimatyzacyjne oraz podnoszą poziom komfortu wewnątrz budynku przez kontrolę światła i temperatury.

Właściwości kontroli słonecznej, wyrażane przez współczynnik całkowitej transmisji energii, różnią się w zależności od:

 

  • ilości ciepła absorbowanego przez szkło
  • ilości ciepła odbitego.

    Zakres produktów:

     

  • Planibel kolorowy : szkła barwione w masie
  • Stopsol i Sunergy : szkła twardopowłokowe
  • Stopray: szkła miękkopowłokowe
  • Artlite:szkła z sitodrukiem