You are here

Wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego przy użyciu modułów BIPV

Moduły BIPV to szyby z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi osadzonymi pomiędzy dwiema taflami szkła.

Moduły BIPV to rewolucyjna innowacja w dziedzinie szkła budowlanego: ich zastosowanie pozwala znacząco poprawić bilans ekonomiczny i ekologiczny budynku. Dzięki modułom BIPV szklane elementy budynku mogą wytwarzać energię elektryczną, wykorzystując w tym celu technologię fotowoltaiczną.

Moduły BIPV mogą zostać na różne sposoby zintegrowane z konstrukcją budynku: mogą stanowić element elewacji, zadaszeń, konstrukcji zacieniających lub balustrad.

Asortyment