You are here

Ognioochronność

Odporność oszklenia na ogień oparta jest na dwóch podstawowych kryteriach:

  • kryterium odporności ogniowej (szczelność, ograniczenie promieniowania)
  • kryterium izolacyjności ogniowej (szczelność i całkowite odizolowanie)

    Gama wyrobów:  

  • Pyrobel, Pyrobelite : szkło ognioochronne sklejone dwoma lub więcej przekładkami, pęczniejącymi pod wpływem ognia  
  • szkło zbrojone : oszklenie zapewniające podstawowe zabezpieczenie przed ogniem (dopuszczalne w niektórych państwach)

    Szkło ognioochronne jest sklasyfikowane w zależności od jego wytrzymałości (czasu trwania i typu izolacji). Dobór szkła dokonuje się na podstawie różnych kryteriów według obowiązujących przepisów oraz z uwzględnieniem finalnego przeznaczenia oszklenia.