You are here

Przeciwwybuchowość

Bezpieczne laminowane szkło przeciwwybuchowe ma pozostać na swoim miejscu po fali uderzeniowej wywołanej wybuchem na zewnątrz pomieszczenia.

Oszklenia przeciwwybuchowe nadają się szczególnie do wykorzystania w bankach, komisariatach policyjnych, sklepach jubilerskich, w przemyśle petrochemicznym.

Asortyment